VAN RATEN BEZETEN

Een eerder log over “rating agency’s” was niet genoeg om het gehele verhaal , wat ik te vertellen had, te doen. Vandaar dus een 2e deeltje, waarin ik vooral de relatie van rating agency’s met onze pensioenfondsen niet uitputtend, maar wel wat uitvoeriger aan de orde wil stellen. Voor de goede orde: de titel van dit deel 2 “Van Raten Bezeten” slaat niet zozeer op mijzelf terug maar veel meer op de wereld waarin we leven en het financiële systeem, waarop die wereld draait. En speel a.u.b. niet de vermoorde onschuld, want ook u lezer, rate dat het een lieve lust is. Via uw iPad, Iphone, Ipod, Blackberry,Nokia, Samsung galaxy en god weet wat voor shit allemaal nog meer.
De wereld van vandaag kent elke week wel een prijs, een award, een stupid beeldje, een schijf, duizenden en duizenden polls, waarmee resp. waarvoor we allemaal “raten”.
Wat dat betreft moet een logje over het echte GROTE ratingspel u wel aanspreken, zou je haast denken. Veel leesplezier dan maar.

 

Hoe een rating?
Jullie zullen het niet geloven, maar het ratingproces verloopt i.p. hetzelfde als bij een taxateur van een huis of blikschade of een oude meester.
Zowel de lener als de uitlener kunnen als ze de kapitaalmarkt op willen een ratingburo inschakelen om de kredietwaardigheid vast te stellen. Vrijwel zeker is het op die manier gegaan toen Goldman Sachs Griekenland zowel de eurozone inhielp als aan een vereiste prima rating hielp. Goldman Sachs is nl. één van de weinige grootbanken uit het investeringskamp, die over een eigen peloton ratingexperts beschikt.
En laten we elkaar niet bij de neus nemen, als je als lener zo’n ratingburo maar genoeg betaalt is een fijne rating zo gekocht. Want wie controleert de ratingburo’s? Helemaal niemand!!!!
Geloof me ik stel het niet simpeler voor dan het is. Dit is de praktijk van alledag, waar vele voetbalvelden vol torenhoge stapels euro’s mee gemoeid zijn.

Pensioenfondsen en het wurgkoord van de rating.
Pensioenfondsen behoren tot de grootste institutionele beleggers. In de vroegere jaren vooral in vastgoed. Toen de neo-liberale vloek over de wereld werd uitgesproken en Amerika het “goede” voorbeeld eenmaal had gegeven waren Europese politici, bestuurders en [andere] grootgeldjagers er als de kippen bij om te onderkennen, dat er [ook of misschien wel vooral in Nederland] een groot aantal gouden eieren leggende kippen rondliepen, die als het ware klaar waren voor de slacht. Al die honderden miljarden [aan geld van de burgers, maar dat was van ondergeschikt belang] moesten en zouden beschikbaar moeten komen om mee te gaan in de flow van het mechanisme, wat de kapitaalmarkten heet.
De politiek moet worden nagegeven, dat zij een zekere mate van verantwoordelijkheid en risico onderkende [sommigen spreken van “toen nog wel een zekere angst voelde voor de kracht van de stem van het volk”] en er daardoor voor zorgde, dat er zekere beschermende maatregelen, die men in het huidig jargon ook al als “firewall” heeft leren betitelen, werden genomen.
Dit mondde erin uit, dat pensioenfondsen “slechts” mochten beleggen in aandelen en staatsobligaties, indien de uitgever van die aandelen en/of obligaties over een triple A rating beschikte. opdat daarmee zekerheid over de bonafiditeit van de beleggingen zou worden verkregen.
En waar kwam zo’n triple A rating vandaan? Inderdaad, we zijn weer terug bij de RA’s. Zouden de RA’s louter goudeerlijke jongens en meisjes zijn dan was er niets aan de hand. Maar aan dat laatste mag sinds het uitbreken van de kredietcrisis in de US in 2008 oprecht worden getwijfeld. Want wie herinnert zich niet het stuitende verhaal over de derivaten? In elkaar geflanste setjes [in jargon: plakken of tranches] goede, minder goede en volstrekt beroerde leningen en hypotheken, die de rating agency’s probleemloos van een Triple A rating voorzagen, waarna al die derivaten ook aan Europese banken maar vooral ook pensioenfondsen konden worden gesleten.
Onze pensioenfondsen mogen dus pas beleggen in mogelijk rotzooi, zodra de RA’s die rotzooi met triple A hebben gewaarmerkt. En de PF’s hebben geen enkel idee welke rotzooi ze inslaan, net als banken als de ING en ABN dat niet hadden destijds. Die ontdekten dat pas in 2009 en we kennen allemaal de gevolgen daarvan. Derivaten kunnen zowel leningen van een solvabele Hollandse boer als een lening van een dakloze/werkloze in Denver of Detroit, die onder Bush zo “vrijgevig” aan een eigen huis moest worden geholpen, bevatten. De Triple A dekt de lading af.
Maar ik had het over een “wurgkoord” en dat was niet voor niets. Wanneer RA’s feitelijk bepalen wanneer en waarin pensioenfondsen mogen beleggen, dan geldt het tegenovergestelde ook. Wanneer ze niet mogen beleggen, bedoel ik. Maar hou je vast, het gaat zelfs nog een stapje verder en dat kan ik het best illustreren met een voorbeeld. Hopelijk herkenbaar genoeg.
Stel dat pensioenfonds Z voor een slordig miljardje of wat heeft belegd in Nederlandse staatsobligaties. Nederland beschikt [nog] over een triple A status, dus is alles volkomen volgens de regels. Stel je voor, dat de jongens en meisjes van Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s morgen de dag beginnen door lootjes te trekken. En dat leidt ertoe, dat Nederland uit de bus komt als land, waar eens grondig naar gekeken gaat worden. Uiteraard wordt er eerst een belletje gepleegd naar een bevriende investeerder van enige importantie met de vraag of er wellicht interesse bestaat in een onderzoekje naar de rating van dat land vol arrogante VVD-ers en platte PVV-ers. Een simpel ja volstaat om de vereiste opdrachtgever te hebben gevonden.
[In deel 1 meldde ik al dat RA’s nooit zelfstandig rating onderzoeken doen. Ze willen het dolgraag, maar hebben dan wel de dekmantel van een “opdrachtgever” nodig.]
Het onderzoek leidt ertoe, dat de rating van Nederland [met de hypotheekrente aftrek en de enorme hypotheekschuld als argument] naar beneden gaat. Triple A kwijt … de Fransen weten er inmiddels alles van.
Met de downgrade van Nederland [AA of iets dergelijks] zijn ook de Nederlandse staatsobligaties hun triple A kwijt. En heeft pensioenfonds Z dus beleggingen in portefeuille, die op grond van de ingebouwde “firewall” niet in portefeuille mogen zijn. Waardoor pensioenfonds Z verplicht is de obligaties onmiddellijk te verkopen. En een vrijwel zeker verlies te nemen.
Heeft u op uw netvlies staan hoeveel downgrades van Europese landen er de afgelopen 2-3 jaar hebben plaatsgevonden? En dus hoeveel staatsobligaties en andersoortige daaraan gerelateerde beleggingsobjecten er door de pensioenfondsen verplicht zullen zijn afgestoten?
Dit hele verhaal, alsmede het eerder geschreven deel 1, is slechts bedoeld u duidelijk te maken, welk een rol die voor velen van ons tot voor kort even onbekende als ongrijpbare rating agency’s in dat fraaie financiële systeem van ons spelen. En hoe ontzettend lucratief het kan zijn als je als investeerder en zelfs ook als natie je aan de goede kant van de streep bevindt. M.a.w. als je tot in detail op de hoogte bent van de spelregels van het spel en bereid bent dat spel volgens die regels mee te spelen.
En dus hoe bloedlink het is om je aan de verkeerde kant van de streep te bevinden. Want het is simpelweg een kwestie van “eten of gegeten worden”.
Wij, arrogante VVD-ers en platte PVV-ers, wij eten nog. De Grieken worden stukje voor stukje opgevreten en er volgen er nog meer. Maar het “beest” is onverzadigbaar, dus er is geen enkele zekerheid dat wij niet zullen worden opgevreten. “Stay in line and follow the rules” …..”or be eaten”.

Advertenties

40 thoughts on “VAN RATEN BEZETEN

 1. Ik had nog het voornemen [zoals toegezegd] om ook nog iets over de rol van de politiek bij het spel te zeggen. Bijvoorbeeld hoe zij zich volledig in het pak heeft laten naaien door de slimme jongens van de Goldman Sachs’n van deze wereld. Zelfs de “firewall” zoals jij die omschrijft, bedoeld om de pensioenfondsen te “beschermen” bleek in een handomdraai als een middel tegen, als een belangrijk stuk van het “wurgkoord” voor de pensioenfondsen te kunnen worden gebruikt.
  Voorzover daar bij mij nog enige twijfel over zou bestaan dan is die nu wel geheel verdwenen: onze politici zijn volstrekt ongeschikt, ja incompetent om als belangenbehartiger van ons t.o.v. de grote jongens te fungeren. De enige rol waar ze voor geknipt zijn is die van loopjongen en die vervullen ze ook met verve.
  De reden waarom ik hier toch iets over zeg kan meteen ook als onderbouwing van het voorgaande gelden.
  Vandaag hebben zowel de Jager als Rutte moeiteloos de draai van 180 graden gemaakt in de kwestie Griekenland. Gold tot voor zeer kort nog [de Jager hing het verhaal al vele malen op en kon daar zo mooi bij fronsen, dat ik elke keer dacht “geef die teddybeer toch een suikerklontje”] dat een vertrek van Griekenland uit de eurozone een Armageddon over Europa en Nederland zou doen uitbreken, ineens is de wereld in een dag compleet veranderd.
  Onze hooggewaarde VVD-mummie Kroes zei wat, de Jager zelf vindt ineens dat een default van Griekenland wel kan omdat de gevolgen daarvan alleszins overzienbaar en draaglijk zullen zijn en Mister Sunshine c.q. Markje Broekemans doet ook een duit in het zakje door te stellen , dat er inmiddels zoveel zaken in gang zijn gezet [WELKE,Markje, WELKE??????], dat een faillissement over Athene prima kan worden opgevangen.
  Geen van 3’n rept ook maar in geringste zin over de enorme bak met gemeenschapsgeld, die ook namens ons naar Griekenland werd verscheept, opdat de Grieken die miljarden keurig aan de investeerders c.q. schuldeisers konden doorgeven.
  Dat Armageddon-verhaal heeft Nederland op zijn minst 26 miljard gekost, maar in werkelijkheid zou het weleens het dubbele kunnen zijn. Politiek Nederland op zijn achterste poten? De 2e Kamer in rep en roer? Welnee zeg, de doodse stilte daar is niet verstoord. Want iedereen weet, dat het beste jongetje van de klas, dat solide Nederland gewoon verplicht was om die tientallen miljarden op te hoesten om de boze groot-investeerders te bedienen. En om dat af te dekken verzonnen de minkukels het Griekse Armageddon-verhaal. Wat ze nu niet langer kunnen volhouden omdat Griekenland straks echt failliet gaat en wij tot onze stomme verbazing zullen merken, dat het effect daarvan vrijwel nada is.
  Maar in de verstreken 2 jaar hebben de heren politici alle gelegenheid gehad en genomen om vele miljarden uit allerlei potjes [waarschijnlijk ook via een vakkundig aangelegde sluiproute uit onze pensioenpotten] naar de plekken [lees: kluizen] te transporteren, zoals aangewezen in de opdracht die ze van hun grote bazen hadden gehad.
  Zo’n draaitruc van de Jager, er zijn in het verleden eerder ministers geweest die voor veel minder de Tréveszaal uit werden gestuurd. Maar ja, de Jager is CDA-er en die krijg je alleen maar weg als je ze letterlijk wegschopt of eruit timmert.
  By Jove , wat ben ik laaiend!!!

  • Dank voor deze heerlijk lange reactie, Jurgen. Ik ben het er volmondig mee eens en kan me je woede heel goed voorstellen.
   In het verlengde daarvan kan ik nog wijzen op Wauw & Pitteman van gisteravond. Tussen heel veel beelden van heel veel ijs [zwart,wit,dik,dun,glad,vol scheuren,Balks,Slotens,Stavorens etc.etc.] deed Arnoud Boot, een van ’s lands meest gerespecteerde TV-economen, een poging om uit te leggen hoe de woorden van de Jager, Rutte en Kroes over Griekenland nu precies moesten worden gewaardeerd. Als je het niet gezien hebt moet je alsnog even bekijken. Boot paste zijn uitleg aan aan het nivo van vragensteller Wauw, wat je gerust mag interpreteren als dat er geen touw aan vast te knopen viel. En passant, dat verdient nog wel even vermelding, stak Boot een bevochtigde vinger in de lucht, trok er het standaard academisch hoofd bij en schatte vervolgens de schade voor Nederland bij een Grieks faillissement op 12 miljard. Een stukje echt hogeschool [InHolland?] werk van Boot.

   • Dan wil ik van mijn kant nog even wijzen op Nieuwsuur van gisteren. Daarin werd een mij volstrekt onbekende heer, die in zijn hoedanigheid van publicist [ik dacht even “het zal RadaR toch niet zijn?” 🙂 ] iets geschreven had over het 20-jarig jubileum van het Maastricht-verdrag, uitgenodigd om zijn visie op het Griekenland gezwets van het al genoemde illustere trio te geven.
    Hij spoorde volledig met Arnoud Boot waar het ging om het volstrekt onbegrijpelijke verhaal wat hij afstak. Maar verschilde met Boot over de mogelijke schade, want zijn vochtige vinger bracht de teller op 7 miljard.

   • Oei, P. je gebruikt het M-woord. Had dat nou niet gedaan, want ik zie RadaR al naar zijn toetsenbord rennen. Want het weerzinwekkende beeld van Wim Kok [is het geen tijd, dat hij zijn plekje bij Madame Tussaud weer gaat opzoeken?] werkt als een rode lap op een stier bij onze gastheer, dat weet je.

    @RadaR:
    ik geloof jou op je woord. Wauw & Pitteman terugkijken is niet direct een hobby van me.

   • Maak je geen zorgen, Jurgen. 🙂
    In de wetenschap, dat, terwijl de club van oude mannen, het politieke Alzheimer genootschap, het 20-jarig bestaan van de grootste flop in de historie van Europa aan het vieren was, her en der in de wereld politieke beschouwingen plaats vonden over de schrikbarende fouten die zijn gemaakt bij het VVM, voel ik geen enkele behoefte me daar druk over te gaan maken.
    Ik richt mijn pijlen liever op wat komen gaat: de aanpassing van de grondwet, de inhoud van het nieuwe stabiliteitspact, de verdere afhandeling van het geval-Griekenland. In dat laatste geval heb ik iets meer hoop gekregen, dat aldaar alsnog de pleuris zal gaan uitbreken. Grieken zelf omschrijven de toestand als een kookpot, die op het punt van ontploffen staat.

    @P.
    12 miljard Boot, 7 miljard heer X …….. zet daar de leugendetector op en je komt vanzelf in de buurt van de 26 miljard, die ik noemde. Wat overigens een zuinige inschatting mijnerzijds is.

 2. @Paul:
  ik heb de keuze gemaakt om dat gokken op raten maar te laten vallen, omdat deel 2 alweer veel langer werd dan de bedoeling was. Maar ja, je kent me, als ik eenmaal op dreef raak ….
  Natuurlijk wordt het op prijs gesteld, dat jij die taak hebt overgenomen. Ik zou het zelf moeilijk duidelijker hebben kunnen verwoord. Dus thx!

  Dan die opmerking over wat vriend de Jager zich liet ontvallen tijdens het debatje over het anti-bonus-wetje. Natuurlijk is het volstrekt pervers, dat kredietverleners van kredietnemers i.c. de banken eisen, dat er om geld te kunnen aantrekken wel een volwaardig bonussysteem moet bestaan.
  Het behoeft geen enkele benadrukking, dat het gevoelen daarover bij 99% van de burgers volledig tegengesteld is. En de politiek wekte ten tijde van de grootschalige steun aan onze banken de indruk daar ook negatief tegenover te staan. Denk maar aan de reuring rond de voorgenomen bonussen bij ING.
  Nu is ook goed verklaarbaar waarom de RvB van ING toch destijds “ijzerenheinig” met dat bonusbesluit naar buiten kwam. Men was simpel gehouden aan de spelregels, die de markt dicteert en had er overigens weinig moeite mee om zich daaraan te conformeren en daarmee gelijk de stem van de burger te negeren en de machteloze politiek te tarten.
  Wie op dit moment nog met een greintje twijfel rondliep over wie de werkelijke macht in de wereld van de neo-liberalen heeft zal nu toch niet meer om het zo voor de hand liggende antwoord heen kunnen.
  Maar mij viel nog een 2e opmerking van de Jager op. Bonussen zijn taboe voor staatsgesteunde banken, maar wel is toegestaan de vaste salarissen te verhogen. ZOLANG DIE VERHOGING MAAR NIET DE 20% OVERSCHRIJDT.
  Meteen komen dan de logische vragen bij mij opborrelen:
  – geldt die 20%-grens voor alle medewerkers van de banken of alleen voor de top? Zo neen, waarom niet?
  – is een verhoging van het vaste salaris met max. 20% verantwoord en verkoopbaar in een tijd van crisis, vooral als die verhoging ook nog eens wordt toegestaan in een sector, die aan het infuus van de staat ligt en alom als één van de hoofdschuldigen aan de crisis wordt geduid?
  – staat een maximale verhoging van 20% in enige redelijke proportie tot de salarisontwikkeling Nederland-breed? Krijgen de stratenmaker, vuilnisman, bouwvakker, winkelbediende, verpleegkundige,schoonmaker,postbezorger en onderwijzer ook een salarisverhoging, die gemaximeerd wordt op 20%?
  Het feit, dat die 20% niet bijv. als eis uit de mond van de bankiers zelf kwam, maar een aanbod van de minister zelf betreft is voor mij bijna de ultieme bewijsvoering voor de flagrante scheefgroei in het denken, de treurige machteloosheid van onze politieke “leiders”.
  Maar weet je wat me ook bijzonder verraste? In de media werd over die 20% grens met geen woord gerept. Wat een bewijs te over is, dat die scheefgroei in denken, die machteloosheid als een gegeven is geaccepteerd, net als de waanzinnige, perverse beloningsstructuur in de financiële sector als een gegeven is geaccepteerd.
  Als in mijn “hoogtijjaren” iemand zou poneren, dat een verhoging van het salaris van de top met 20% realistisch was in combinatie met de nul-lijn [of zelfs nog erger] voor het “voetvolk” had ik met mijn companen hem of haar bij de lurven gegrepen en in de dichtsbijzinde sloot gepleurd.
  Anno 2012 kijkt niemand ervan op, dat Mister Kakbal himself, Jord Kelder, op de buis stelt, dat we er niet moeilijk over moeten doen wanneer snelle jongens uit de financiële sector 5 miljoen per jaar willen verdienen. Niemand stond op om Kelder bij de lurven te grijpen, iedereen bleef schaapachtig naar hem luisteren. Terwijl je toch zou hebben mogen verwachten, dat er tenminste iemand zou zijn opgestaan om hem te vragen “duik je zelf in die sloot of moet ik je een handje helpen, eikel?”

  • Misschien is het inmiddels wel hoog tijd om weer beginnen met allerlei eikels [omhoog gevallen of niet] in sloten te gaan gooien.
   Waarmee ik bedoel te zeggen, dat we al die frustraties over het arrogante, smerige graaigedrag van dat soort mensen nooit kwijt zullen raken door te proberen dat langs de weg van de kracht van het argument te doen.
   Ze luisteren simpelweg niet en voelen zich veel te “veilig”. Aan dat laatste [jammer dat Occupy wat dat betreft teveel de geiten wollen sokken blijft dragen] kunnen we in ieder geval zeker wat doen. Is er niet een Oud-Hollands spreekwoord wat zegt “wie niet horen wil moet maar voelen”? Zelf hebben we inmiddels op onze manier de betekenis daarvan aan den lijve ondervonden [er werd niet geluisterd toen hard werd geroepen “stem geen VVD” en nu klaagt een groep van die verdwaalde kiezers dat ze niet meer kunnen zitten vanwege de blaren]. Wordt het geen tijd “to return the favour”?

  • Bonussen zijn toch de ideale aanjager als het gaat om medewerkers in de financiële sector tot het nemen van waanzinnige risico’s te verleiden?

  • Ik moest even denken, maar heb er inmiddels ook eentje:
   Crises zijn toch prachtige tools om wat vuiligheid en smerigheid in de boeken weg te werken en de verliezen daarop van de ruggen van “de stratenmaker, vuilnisman, bouwvakker, winkelbediende, verpleegkundige,schoonmaker,postbezorger en onderwijzer” te schrapen?

  • Dit wordt leuk, want ik heb er zelf ook eentje. 🙂
   “Voor dat schrapen hebben we toch die carrieremakertjes met 3 jaar toneelschool aangesteld in Den Haag”?
   En het mooiste is: dat “lowlife” wat inmiddels zich al handenwringend zit af te vragen hoe deze maand de hypotheekrente moet worden betaald, heeft die carrieremakertjes nog zelf gekozen ook!

 3. Iets anders wat me opviel, RadaR, is, dat je niets hebt opgenomen over het fraaie gokken met ratings. Opzettelijk? Of om het verhaal nog enigszins compact te houden?
  Zelf vind ik dat gokken wel mooi passen bij de teneur in je verhaal, dat als je aan de goede kant van de streep staat en dus:
  – de spelregels kent
  – het spel ook wilt en durft te spelen
  – [toevoeging mijnerzijds] verzekerd bent van de juiste informatie op het juiste moment
  je voortdurend en zonder remmingen kunt blijven graaien en grabbelen in “the pot of gold”.
  Als je aan de verkeerde kant van de streep staat wordt er met je gegokt. De mogelijkheden zijn duizelingwekkend. Geld pas investeren als je exact weet welke rating een land of product zal krijgen. Geld weghalen via keurig geplande verkopen van beleggingen voordat een land of product of onderneming wordt afgewaardeerd. De geld- resp, investeringskraan dichtdraaien [zoals Gazprom doet met aardgas] op het juiste moment en daarmee extra schade veroorzaken.
  En als je tegelijkertijd dan ook nog eens de mogelijkheid hebt om met de via ratings verkregen informatie een gokje op de beurzen te wagen dan loop je heel snel binnen.
  Het woord pervers is vaak gevallen en niet ten onrechte. Want het systeem is pervers en puur bedoeld om de machtigen machtiger, de rijken rijker en de armen armer te maken.
  Vanmiddag ving ik luisterend naar de Jager in het debatje over de wetgeving om bonussen voor staatsgesteunde banken te verbieden iets zeer opvallends [schokkends is wellicht een beter woord] op.
  De Jager benadrukte, dat het antibonus wetje slechts tijdelijk van aard zou kunnen zijn. Want het zou de in geding zijnde banken in een moeilijke situatie brengen waar het om aantrekken van investeerders resp. geld van de kapitaalmarkt gaat. Want …. en toen viel mijn mond weer eens open …. geïnteresseerde investeerders/geldschieters, aldus de Jager, EISEN NU EENMAAL DAT DE BANKEN, WAARAAN ZE GELD LENEN OVER EEN VOLWAARDIG BONUSSYSTEEM BESCHIKKEN.
  De Jager zei het letterlijk. En tot mijn niet geringe verbazing zaten de kamerleden erbij en luisterden er apathisch naar.

 4. Ik heb net naar de tot diepe treurnis stemmende aflevering van Tegenlicht over microkredieten zitten kijken. Een beter voorbeeld én bewijs, dat de wereld werkelijk alleen maar om geld en bezit draait zul je niet snel vinden. Bedacht me daarbij ineens, dat we al heel lang niets meer hebben gehoord over de rol van Maxima bij die microkredieten. Dat was een paar jaar terug wel anders, herinner ik me.
  Maarrrrr….. volgende week maandag de Goldman Sachs aflevering. De trailer was al veelbelovend. Ik denk dat we RadaR op die maandagavond maar beter niet kunnen storen. 😀

  • Ik heb er een stukje van meegepikt, maar het stemde me allemaal nogal treurig. Zoals dat jou blijkbaar ook deed.
   De trailer van de aflevering van volgende week zag er inderdaad veelbelovend uit. Ik kreeg er een beetje een “Inside Job” gevoel bij. Dus de verwachtingen zijn hoog. [Niet t.a.v. het aantal mensen wat zal kijken helaas].

 5. Een uitstekend verhaal, waar ik inhoudelijk eigenlijk weinig op aan te merken heb. Maar al lezende [je kent dat verschijnsel vast wel] schieten er desondanks toch wat losse gedachten door het hoofd en die ga ik dan maar met een zekere frequentie hier droppen.
  Allereerst even dit. Je eindigt het verhaal door nadrukkelijk het “eet of wordt gegeten”-principe aan te halen. Volstrekt terecht, want ik denk dat dit zeker een juiste beschrijving is van de mallemolen, waarin we ons bevinden. [Of mallemolen ….. gehaktmolen is natuurlijk veel sprekender].
  Je geeft aan, dat Nederland tot de eters behoort, maar geen enkele garantie heeft dat zulks binnenkort nog zo zal zijn. Ook weer in zeer grote lijnen juist, maar een kleine nuance wil ik toch wel aanbrengen.
  Want is de juiste beschrijving van de gebeurtenissen alhier er niet eerder één, waarin sprake is van een situatie, waarin we aan kannibalisme doen? Omdat we onszelf aan het opeten zijn? Marginalisering van het sociale stelsel, afbraak van de pensioenzekerheid, genadeloos terugdraaien van subsidies, etc. etc. In hoeverre verschilt dat, even de omvang ervan negerend, met de situatie in bijv. Griekenland? Weinig! Het enige werkelijke verschil is dat de Grieken opgegeten worden en dat wij aan ons eigen kluifje aan het knabbelen zijn. Ook in dat opzicht blijft het Nederland van Rutte een merkwaardig land.

 6. Ik vind het weer zeer lezenswaardig allemaal, RadaR; en blijf mijn bewondering uiten over de hardnekkigheid en de grondigheid, waarmee jij bijna tomeloos blijft proberen al de lijntjes, die zich tot voor kort nog volledig buiten ons gezichtsveld bevonden, te trekken. En eens te meer kan ik slechts zeggen, dat je streven mij in ieder geval elke keer weer een stapje verder helpt.
  Probleem daarbij is wel, dat ik mezelf erop betrap steeds vaker te zuchten bij wat ik lees. Want echt bemoedigend is het allemaal niet, wat ik jou uiteraard niet aanreken. Er is heel duidelijk iets grondig mis in de verdeling van de laat ik het maar macht noemen. Vrijwel overal helaas. De politiek trekt zich in wezen niets aan van ons, maar krijgt tegelijkertijd alle ruimte en vrijheid om te huichelen dat het wel zo zou zijn.
  De pensioenfondsen zijn de beheerders van ons geld en zouden in die hoedanigheid hun plek moeten weten [enige onderdanigheid naar al die mensen, die de 875 miljard bij elkaar brachten en brengen zou wel op zijn plaats zijn]. Maar het tegendeel is het geval, men gaat zijn eigen gang, rommelt en rotzooit maar aan, al of niet spontaan dan wel daartoe gestimuleerd door alweer die politiek.
  Jarenlang heeft men ons met verhalen over prachtige rendementen in slaap gesust en ons waardevaste pensioenen beloofd.
  Allang is duidelijk dat al die verhalen en beloftes op drijfzand gebaseerd zijn en dat de gevolgen van al de [veel te grote] risico’s, die in de mooie jaren werden genomen, nu keihard op ons dak worden gelegd. Wij hebben nooit om die grote risico’s gevraagd, maar de even eigengereide als hoogmoedige pensioenfondsen verzekerden ons , dat het allemaal pico bello in orde was. Als bewijs gaven ze ons periodiek zo’n keurig papiertje [dat heet nu UPO geloof ik] waarop de gouden bergen keurig stonden aangegeven. Inmiddels zijn de gouden bergen veranderd in diepe dalen en we hebben het, zo heeft het de schijn, maar te pikken.
  Wie of wat gaat de “goochelaars” met ons geld eens aanpakken? Op de overheid behoeft niet te worden gerekend, want dat zijn de scenarioschrijvers van de goocheltruc. Soms …….

 7. Er is veel belangrijker nieuws, man: de rayonhoofden, DE RAYONHOOFDEN zijn bij elkaar geweest. [Zouden daar ook bestuurders van PF’s,bankdirecteuren, beleggers, investeerders, raters e.d tussen hebben gezeten?].
  Fryske economen zitten al uit te rekenen welke “boost” de Fryske economie” gaat krijgen door de Tocht der Tochten. En als dat maar genoeg is dan gaat de tocht zeker door. Dat er een bosje toerrijders dan in een wak zullen verdwijnen is collateral damage. Net als bij al die andere crises.
  En heel Nederland gaat er op de platte buis naar zitten kijken, in de hoop dat ze die toerrijders “live” het wak in zien gaan. Kickuh!!!!

 8. Snap ik nu goed als ik het als volgt samenvat:
  – eerst zijn volop leuke ratings uitgedeeld aan wie er maar om vroeg
  – men is toen vrolijk als een wilde gaan lenen en lenen
  – vervolgens zijn “ze” begonnen die ratings stapje voor stapje af te knijpen
  – en zo is Europa in de shit terecht gekomen
  Zeg ja a.u.b., want dan heb ik het gevoel dat ik het eindelijk begin te snappen. En wat me dan meteen opvalt is, dat “ze” in het groot hebben gedaan met landen, wat “ze” eerst op ons, consumeerslaven, hebben uitgeprobeerd in wat wijzelf graag als de mooie, vette jaren zien.
  En die pensioenen en pensioenfondsen? Ach, ik ga er al langer vanuit, dat ik maar beter nergens meer op kan rekenen t.z.t. dan kan het alleen maar meevallen.

  • En lees ik het goed, dat je dat gewoon zonder tegensputteren slikt? Heb je gelezen wat RadaR daarover schrijft? Dat het wellicht verstandiger en handiger is om je geld, wat in de pensioenpotten zit, maar op te gaan eisen voordat de heren er hun eigen trucjes en falen mee gaan toedekken?

  • Ik las RadaR’s opmerking, ja. Maar laten we wel zijn, Jurgen: zolang er geen goed georganiseerd weerwoord [verzet] klinkt gaan onze “meesters” gewoon door met wat ze doen. Heet dat in oorlogstermen niet “de tactiek van de verbrande aarde”?

   • Jeanette, laten we eerst maar eens afwachten hoe volgend jaar op de grote kortingsgolf gaat worden gereageerd. Het lijkt mij, dat de mate waarin een reactie komt weleens medebepalend zou kunnen zijn of men het zal aandurven ons ook voor de aangekondigde vastgoed-crisis te laten opdraaien.

 9. Er is één conclusie, die zich nadrukkelijk opdringt; en die is dat het eigenlijk niet eens zo ingewikkeld in elkaar zit. Iedereen speelt zijn rol in het “grote spel” en het is heel helder, wie die “iedereen” zijn.
  Laten we eerst de investeerders eens bij de ballen grijpen, want daar ligt het volgens mij erg eenvoudig. Die zijn feitelijk alleen maar geïnteresseerd in het verdienen van zo veel mogelijk geld door het maken van exhorbitante winsten. Daarbij wordt alles [mensen, milieu, hele statenlanden,ondernemingen] ondergeschikt gemaakt aan het grote doel.
  Gaandeweg, doordat het/hun geld zich steeds verder verspreidde over de wereld, werd duidelijk, dat er naast die enorme winsten nog een bonus viel binnen te halen: directe invloed op, ja zelfs macht over de politieke besluitvorming in steeds grotere delen van de wereld. Daardoor zijn investeerders [vraag is of dat nog wel de juiste benaming voor dergelijke machtswellustelingen is] inmiddels in staat statenlanden tot een bankroet te drijven en zelfs een continent compleet in de financiële en economische stress te doen belanden.
  Als je dus beziet, waar de macht werkelijk ligt, is het voor mij geen vraag meer welke meester de RA’s dienen.
  Ik pak in een volgende reactie de politiek bij de kladden. Hou het t.b.v. de leesbaarheid kort en overzichtelijk.

 10. Het is een beetje off topic maar toch ook weer niet, dus gooi ik het maar even neer ter overpeinzing. Dit uittreksel komt uit een artikel, waarin een directeur van DNB waarschuwt voor de volgende crisis: die van het vastgoed [lees: overschot aan kantoorgebouwen].
  De goede man zegt:
  Een concrete oplossing zegt Sijbrand nog niet te hebben, maar als een van de manieren om de volgende dreigende crisis te bezweren is volgens hem het stallen van slechte vastgoedportefeuilles in een zogenoemde ‘bad bank’. Daarvan zou de overheid eigenaar kunnen worden, al vraagt Sijbrand zich af of de Nederlandse belastingbetaler bereid zou zijn om te betalen voor zo’n initiatief.,/i>”

  • Eerst was er de kredietcrisis, veroorzaakt door de banken.
   Vervolgens kwam de bankencrisis, veroorzaakt door de banken.
   Toen mochten we de schuldencrisis verwelkomen, een co-productie van de politiek en [alweer] de banken.
   En nu wacht ons de vastgoed-crisis, een legobouwsel van banken, pensioenfondsen en politiek. De vastgoedcrisis gaat ons weer een aanzienlijk deel van onze pensioenen kosten, want de pensioenfondsen zal ongetwijfeld worden toegestaan [misschien zelfs wel verplicht] zeer forse reserveringen te doen voor de onvermijdelijke schade die zal worden opgelopen. Want gebouwen zijn immers anno 2012 belangrijker dan mensen, dus mogen verliezen op gebouwen worden gecompenseerd via het het verplaatsen van de verlieslast naar mensen en hun rechten. Sijbrand zegt het gewoon openlijk, wat tekenend is voor de wijze waarop hij de kracht van mogelijk verzet door de burger inschat. Zijn laatste zin over bereidheid e.d. is feitelijk niet anders dan een nogal laatdunkende, schampere opmerking in onze richting, want Sijbrand weet immers, dat de burger ook de steun aan de banken, de steun aan manke EU-landen, de steun aan onverschillig welke Noodpot én de daarvoor benodigde draconische bezuinigingen vrijwel zwijgend slikt.
   Ik heb het al diverse malen in het recente verleden gezegd: de pensioenfondsen zijn volstrekt inadequate, onbetrouwbare en de verkeerde meesters dienende bewaarders van onze pensioengelden. Het uitbreken van die vastgoedcrisis zal dat eens te meer bevestigen. En zou daarom een volkomen verdedigbare aanleiding moeten vormen om onze pensioengelden collectief per direct op te eisen. Liever een falliet en dus geen pensioenfonds, dan een fonds wat ons geld verkwanselt en/of gebruikt om de eigen spelletjes te financieren, terwijl daarbij de risico’s volledig eenzijdig bij ons worden gelegd. Leg de verantwoordelijkheid voor de opbouw van een pensioen maar bij de burger zelf. Dat strookt immers ook nog eens prima met de opvattingen van het neo-liberale addergebroed, dat de burger verantwoordelijk dient te zijn voor zijn eigen leven.

  • Als je het nog eens zo op een rijtje zet, RadaR, dan zijn er eigenlijk nauwelijks woorden voor de “streek” die ons geflikt werd en nog zal worden.
   Alle deelmodules, waaruit dat “prachtige” financiële systeem van ons werd opgebouwd, falen, de een na de ander. Het lijkt wel een IT-project van de overheid …… o verdorie, het is het grotendeels nog ook!
   Waar ik me geweldig over opwind, naast al de andere zaken die hier helder boven tafel worden gebracht, is, dat genoemd falen voor 99% op ons wordt afgewenteld. En als we ook nog eens moeten opdraaien voor de vastgoedcrisis dan is wat mij betreft het gaatje wel bereikt. Omdat we dan gaan betalen voor het aan grootheidswaanzin gepaarde graaigedrag van de Jan van Vlijmen’s van deze wereld. Als wij ergens geen enkele invloed op hebben gehad dan is het wel de handel en wandel van bijvoorbeeld pensioenfondsen [de zaak Philips/Klimop staat nog helder op het netvlies] t.a.v. de vastgoedmarkt. Persoonlijk, maar ik was zeker niet de enige, heb ik het afgelopen decennium regelmatig met stomme verbazing toegekeken hoe de kantoorparken a.h.w. uit de grond spoten. En velen van ons beseften toen al, dat al die prachtige [in de ogen van de ontwikkkelaars en toekomstige bewoners] maar in werkelijkheid wanstaltige, slechts aan het orgasmisch gedrag van investeerders en zakkenvullers tegemoet komende gebouwen torens van Babel zouden blijken te zijn. Waaraan de man op de straat geen enkele behoefte had en heeft.
   Je begrijpt, ik ben dondersbenieuwd hoe die vastgoedcrisis zich zal gaan openbaren en welke trucs er nu weer worden verzonnen [Sijbrands draagt alweer de suggestie van de “bad bank” aan] om de gigantische kosten op ons te verhalen en de mannen aan de top, zoals daar zijn de bestuurders van pensioenfondsen, zoveel mogelijk vrijuit te laten gaan. Want dat is immers ook bij de eerdere 3 crises het geval geweest.
   Zijdelings wil ik nog wel kwijt, dat het mij verheugde te lezen, dat de Griekse politici inmiddels door beginnen te krijgen, dat het opnieuw voldoen aan de keiharde bezuinigingseisen van de EU/IMF/ECB-trojka [o.a. een volgende salarisverlaging voor de Grieken van 25%[!]] het lont in het kruitvat kan zijn, dat leidt tot een revolutie in datzelfde Griekenland.

 11. Ik ging er al vanuit, dat je een vrije dag had genomen 😀 Je neemt het me vast niet kwalijk als ik hier morgen op terugkom. “or be eaten” .. famous last words van Churchill? Stalin?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s