NU IS HET WEL GENOEG!

Weer zo'n valse nicht

Veel mensen met gezond verstand hebben erg moeten lachen om de even stuntelige als stupide poging van het Grote Blonde Waterperoxydemonster om Emile Roemer en zijn SP te schofferen. Heel even kwam het elders in een log al aan de orde. Ik blijf bij mijn al eerdere geventileerde standpunt, dat elk woord in logvorm gewijd aan dat Waterstofperoxydemonster een woord verspild is. Ook is mijn in algemene zin gehanteerde standpunt, dat ik me in principe niet meng in de polemiek tussen politieke partijen onderling. De heren en dames vechten hun strijd maar zelf uit, vind je ook niet?
Iets anders is het ontstaan van een situatie, waarin politieke partijen [al of niet in electorale doodsnood of in een diepe identiteitscrisis] of andere maatschappelijk van enige invloed zijnde lichamen of personen zich als een valse nicht gaan gedragen en gif gaan spuwen, puur om de beeldvorming rond een ander negatief te beïnvloeden. Zoals het Waterstofperoxydemonster dus deed. Maar er zijn er meer, zelfs zoveel meer, dat het hoog tijd wordt om het zuivere, echte verhaal een kans te geven. Laat ik jullie eerst voorstellen aan Thijs Berman. Thijs is de fractievoorzitter van de PvdA in het Europees parlement. Ook wel het Genootschap tot Bevordering van de Kaarsrechte Komkommer genoemd.
Berman gaf zeer recent een interview aan een kwaliteitskrant, die zijn partij op het lijf is geschreven: NU.NL. Samengevat kwam zijn oordeel over de [europese] plannen van zijn afgelopen weekend in Apeldoorn nog tot linkse partner gekroonde SP neer op “dramatisch op lange termijn”. Hou dat even vast , we gaan er straks verder op door.
Eerst even een schets van de PvdA in het Europees parlement. De PvdA is de enige “linkse socialistische” club, die consequent voor de maatregelen stemt, die de Europese leiders en Brussel zelf verzint. Het overgrote deel van de gezamenlijke Sociaal-Democraten stemt tegen, ook de SP.
Dit om de PvdA als europese partij even te positioneren. Nu weer terug naar de verwijten van Berman richting diezelfde SP. Ik laat aan het woord Dennis de Jong, de fractievoorzitter van de SP in het EP. Zijn volledige antwoord kunnen jullie HIER lezen. Ik pik er even de graantjes uit.

Het echte geluid

 

Kennelijk raken eurofielen op dit ogenblik zo gefrustreerd door het totaal gebrek aan steun van gewone mensen, dat ze alleen nog maar met leugens en verdraaiingen hun gelijk hopen te halen. Dan kan ik ze snel uit de droom helpen: anders dan ze denken, hebben veel mensen in Nederland wél goed nagedacht over Europa. Zij willen graag samenwerken, maar hebben genoeg van de geniepige manier waarop steeds meer bevoegdheden aan Brussel worden overgedragen zonder dat zij er zelf echt invloed op kunnen uitoefenen.”
en
“In het EP stem ik voor bij heel veel goede Europese wetten en de SP werkt mee aan een eerlijk, sociaal en menselijk Europa. Maar we gaan geen ‘Verenigde Staten van Europa’ opleggen aan onze bevolking die daar gewoon helemaal geen zin in heeft. Dat heet volgens mij democratie.”
en
“In het interview geeft Thijs Berman aan dat hij de euro tot iedere prijs wil handhaven. O ja, en ook dat de SP asociaal is, omdat wij de Grieken laten stikken. Kennelijk heeft hij ieder contact met de werkelijkheid verloren: het gaat in Griekenland van kwaad tot erger. Staatseigendommen moeten voor een habbekrats worden verkocht, en er worden verder zulke harde bezuinigingen doorgedrukt dat het ene na het andere kleine bedrijfje sluit, jongeren kansloos worden en de meest elementaire voorzieningen ontbreken. Steeds meer mensen worden dakloos, steeds meer zieken krijgen geen goede verzorging meer. Ja, Thijs, de Grieken zijn je erg dankbaar voor je ‘hulp’.”
en tenslotte
“we hebben er genoeg van dat alle miljarden die tot nu toe zogenaamd aan Griekenland zijn gegeven als ‘hulp’ in wezen alleen de banken hebben geholpen. Al dat geld moet Griekenland gebruiken om zijn leningen aan de banken mee af te lossen, zodat zij geen verlies lijden. Verder zijn de bezuinigingen er alleen op gericht de lonen te laten dalen tot het niveau van een ontwikkelingsland. Ten koste van de werknemers. Dit is een heilloos beleid dat aantoonbaar leidt tot het ineenstorten van de Griekse economie, eenvoudig omdat mensen geen geld meer hebben. En geen consumentenvraag meer betekent terugval en nog hogere schulden.”

Yaaagggghhhhhh

Aan u, lezer, de taak om te bepalen wat er zo dramatisch is aan de standpunten van de SP.
Geloof me, ik sta hier objectief in, maar zelfs vanuit die positie kan ik me onmogelijk aan de indruk onttrekken, dat er allerlei ongedierte van onder hun steentje tevoorschijn aan het kruipen is om met alle macht te proberen hun eigen schamele bestaan te rekken door op zoveel mogelijk plekken uitwerpselen rond te strooien. En dat stinkende goedje deponeert men sinds de groeiende populariteit van die oer-hollandse Boxmeerse huisvader vooral in het tuintje van de SP.
Het is aan de mensen met gezond verstand i.p.v. vooringenomenheid te bepalen van wie de echte stank afstraalt.

Advertenties

30 thoughts on “NU IS HET WEL GENOEG!

 1. Enige aarzeling hier, omdat ik al bijna zover was om er een apart log aan te wijden. Wellicht komt dat wat later alsnog, maar omdat het “grondwet-issue” door eerst Arno en daarna Paul hier al zo nadrukkelijk wordt neergezet ga ik er toch ook maar iets over zeggen.
  Het mag genoegzaam bekend worden geacht, dat de [europese] politiek een opvallende voorkeur heeft voor het werken met zogenaamde “multiple packages”. Zo werd medio vorig jaar een zgn. six-pack als het Ei van Columbus gepresenteerd. Het blijkt als oplossing van de Europese crisis een windei te zijn geworden, maar de multilaterale afspraken, die allemaal op Europese leest waren geschoeid, liggen wel vast. In die zin wordt het six-pack in de kringen der Eurofielen [Pechtold, Sap en de Belgische Mastodonten Verhofstadt en van Rompuy] wel degelijk als een succes beschouwd.
  Ook het “nieuwe” stabiliteitspact, het kan niet nadrukkelijk genoeg worden gezegd, maakt hoewel er met geen woord over wordt gesproken onderdeel uit van zo’n package; in dit geval gaat het om een “tripod”. Naast dat pact maken daar deel van uit het Europese Hof van Justitie en het Europees Stabiliteits Mechanisme [inderdaad door mij, maar ook door anderen betiteld als “de nieuwe dictator van Europa”].
  De politiek wil het Europese Hof van Justitie de bevoegdheid geven landen, die zich niet aan de regels [zoals inmiddels in hun eigen Grondwet zal zijn vastgelegd] houden te bestraffen. Hoe daar komen we ongetwijfeld later nog wel op terug.
  De politiek heeft zich bereid verklaard het ESM als volstrekt onschendbaar te accepteren en dat ESM ook de bevoegheid te geven miljarden, nodig om dat fonds gevuld te houden van de eurolanden op te EISEN. Geen vrijwilligheid meer, maar 100% plicht dus. En overschrijven hoeft ook al niet meer: het ESM plukt het zelf wel van de rekening af.
  Kijk je daar van een afstand naar dan bekruipt mij in ieder geval het gevoel te maken te hebben met een soort constructie, die we maar al te goed kennen van de voormalige Sovjet Unie:
  – het ESM als een Europees Politburo, zeker als dat gecombineerd met de Europese Commissie wordt bezien, met daar tegenover een volstrekt a-democratisch maar tegelijk machteloos Europees parlement;
  – het Europese Hof in de rol van de KGB
  en om die hele winkel cirkelen groepen min of meer corrupte politici, die allang vergeten zijn dat zij hun bestaansrecht ontlenen aan hun plicht het volk te vertegenwoordigen.
  Ik zet dit dik aan, dat besef ik, maar zeker niet té dik. Want wie kan mij overtuigen, dat het hele proces wat tot het ontstaan van deze “tripod” heeft geleid ook maar het kleinste zweempje democratie in zich bergt?
  Dik aan zetten doe ik ook met opzet, omdat ik wil dat goed besefd moet worden wat er precies voor gevolgen zitten aan het door de Kamers jagen van die Grondwetswijziging. Want het zou voor de zoveelste keer een bittere teleurstelling betekenen als jullie in 2020 constateren, dat het stereotiepe “snurkgedrag” ook in 2012, het weer niet willen nadenken over wat zich in principe openlijk genoeg voor jullie ogen aftekent er weer [voor de hoeveelste keer zou dat inmiddels dan zijn?] voor heeft gezorgd, dat jullie er gigantisch zijn ingestonken, weer in het pak zijn genaaid waar jullie bijstonden.

  • Wat een vlammend betoog!!!! Met daarin een terechte waarschuwing en een al even terechte oproep om het Zombie-bestaan te verlaten.
   Mensen, kijk vanavond niet naar die dorpsidioot Beau met zijn volgende op het lijf van kinderen van 8 jaar en jonger geschreven talentenmonstrum. Lees, onderzoek, denk na ….. desnoods met de Aspro-bruis in de buurt.
   Het lot van uw kinderen ligt niet in handen van de Beau’s van deze wereld, maar in handen van incompetente, naar corrruptie neigende politici, die u met huid en haar aan het verkopen zijn.

  • Zó ontzettend met je eens, RadaR. Een geweldige “log-like” bijdrage, die mensen aan het denken zou moeten zetten. [Behalve Beau dan, want dat is het prototype van het hersenloos wezen, wat de beeldbuis maar blijft vervuilen].

  • Zeer duidelijk allemaal, niet voor misintepretatie in aamerking komend.
   Hoewel termen als Politburo en KGB niet al te gemakkelijk mogen worden gebruikt, kan moeilijk worden ontkend dat het a-democratische karakter van Europa overduidelijk herkenbaar is. We hadden het daar al veel vaker over.
   En de “tripod” krijgt inderdaad nauwelijks aandacht waar dan ook. Wat is er nu de laatste maanden over het ESM in Nederland in de publiciteit gekomen? Ons wordt verteld, dat het een soort ESFS is, maar dat is zeker niet zo. Vanwaar die onschendbaarheid? Vanwaar die afdrachtplicht? Op welke gronden is dat gebaseerd? Staat dat allemaal in dat “historische pact” van vriend de Jager? Zo ja, waarom houdt hij er dan zijn mond stijf over dicht?
   Er is zeker volop reden tot argwaan, daar ben ik het volkomen mee eens. Argwaan, die voornamelijk wordt gevoed doordat de politiek, net als eerder met die “europese grondwet” i.c. het VVL werd geflikt, de burger zwaar onvoldoende informeert. Of belangrijke feiten bewust verzwijgt. Geen wonder dat de juffrouw op de afbeelding in je log haar neus dicht knijpt: de stank is immers nauwelijks te harden.

  • Je weet, P. het is altijd belangrijk in een verhaal om lezers een herkenningpunt of wat te geven. Vandaar het gebruik van de termen Politburo en KGB. Wat echter niet onverlet laat, dat hoe je “het beestje” ook wenst te noemen er laat ik het maar “enge” analoge dingen gebeuren. Waarvan niemand iets te horen krijgt of de info zodanig wordt verknipt of verstrooid en verminkt, dat het verrekte moeilijk blijft om er een precieze vinger achter te krijgen. En ik blijf van mening, dat in een democratie, die wij pretenderen te hebben, open communicatie een logisch vereiste is.
   Maar de dames en heren zijn inmiddels al zo lang en zo vaak op puur bedrog betrapt, dat het moeilijk wordt te geloven, dat het spel met zulke enorme belangen als er zijn nu wel eerlijk zou worden gespeeld. Ik voor mij geloof er voor geen meter in.

  • Ik ben het in zeer grote lijnen met je verhaal eens, RadaR. Zwaartepunt van de door jou breder gepositioneerde waarschuwing zou wat mij betreft moeten liggen bij dat “nieuwe” pact. P. geeft het ook al aan: wat staat er precies in? Wat wordt er over dat ESM gezegd? De kans is inderdaad groot, dat de 3 onderdelen van de “tripod” keurig in elkaar zullen klikken en vervolgens zijn wij als met het VVL gebeurde weer het haasje. Voorkomen is hier de enige optie, want anders dan het spreekwoord zegt bestaat er in dit geval geen “genezen”.

 2. Prima stukje “SP-promotion” wat ik van harte ondersteun. Functioneert prima als tegenhanger in de richting van al die azijnzijkers, die het ook nog eens dun door de broek loopt.
  Wat Frits Wester aan Wilders toestond om te doen kan alleen bij een flut-zender uit de RTL-familie. Gelukkig is het effect ervan eerder tegengesteld [jij zou bijvoorbeeld nooit met dit log zijn gekomen meen ik vrijwel zeker te weten] dan wat werd beoogd.
  Weet je waar ik wel nieuwsgierig naar ben en daarmee koppel ik ook nog even terug naar het vorige logje over onze “te zware homosexuele medemens”: hoe kijkt de SP aan tegen de voorwaarde, door de Jager als historisch [of was het hysterisch?] omschreven, dat de begrotingsregels van het nieuwe oude pact in de grondwet moet worden opgenomen?

  • Ik heb daarover [nog] niet veel gelezen, Arno. Maar het zou me niet verbazen wanneer de SP daar niet al te happig op is. Een Europese “bepaling” in de Nederlandse Grondwet? Dat is volgende stap om de duivel toegang te verschaffen tot je “heiligdom”.
   De Jager lijkt daar duidelijk niet zo’n moeite mee te hebben!

  • Ik wist dat ik m.b.t het vorige logje “Oude Aldi-wijn etc. ” iets was vergeten. Ben dan ook blij, dat Arno het ter sprake brengt: die grondwetbepaling.
   In het “historische pact” van de Jager is expliciet vastgelegd, dat alle EU-landen minus uiteraard GB zich akkoord MOETEN verklaren met het opnemen van de begrotings- en schuldregel in hun grondwet. Van die 26 EU-landen zijn er 17 die tot de eurozone behoren. Voor die landen geldt in het bijzonder, dat pas nadat zij zich akkoord hebben verklaard zij in de toekomst kunnen rekenen op steun uit één van de diverse potten [waarschijnlijk zal dat uiteindelijk het door bepaalde mensen w.o. RadaR niet geheel ten onrechte als de nieuwe dictator van Europa gekenschetste ESM worden].
   Nu ben ik minder goed op de hoogte van de bepalingen terzake in de andere EU c.q. Euro-landen, maar in Nederland geldt in ieder geval, dat voor een wijziging van de Grondwet een 2/3 meerderheid in beide Kamers nodig is.
   Het wordt dan ook bijzonder interessant om te volgen hoe de diverse politieke partijen zich dienaangaande zullen gaan opstellen. Want, en Arno geeft dat prima aan, het gaat niet om zomaar een wijziging/uitbreiding maar wel degelijk om het zich in onze Grondwet nestelen door Europa. En we weten allemaal wel vermoed ik hoe een ongewenst “virus” [ik zeg nog net niet “parasiet”] zich gedraagt als dat eenmaal een weg naar binnen heeft gevonden.
   Feitelijk lijkt mij op grond van die ingrijpende gebeurtenis in relatie tot onze grondwet én het onloochenbare feit, dat het om een zaak gaat waar honderden miljarden mee gemoeid [kunnen/zullen] zijn de enige juiste weg, dat niet het parlement alleen een dergelijke beslissing zou mogen nemen, maar dat ook het volk zou moeten worden geraadpleegd.
   Bijkomend voordeel zal dan ook zijn, dat de politiek opnieuw met de billen bloot zal moeten. Zoals eerder met de Europese Grondwet. Wellicht zou dat zelfs ertoe kunnen leiden, dat de politiek uiteindelijk weer naar de Balkenende-methode zoals toegepast bij dat Verdrag van Lissabon [wat in feite gewoon de Europese Grondwet was zonder Europese vlag en Europees volkslied] zal willen grijpen. En dan heb ik het sterke vermoeden, dat in Nederland pas echt “de pleuris” zal uitbreken.

   • Met dit glasheldere verhaal van Paul neemt de discussie ineens een heel andere wending. Maar ik snap wel waarom, want het zou erg interessant te weten hoe bijvoorbeeld de SP aankijkt tegen het binnendringen van het Europa-virus in onze grondwet. De PvdA heeft al aangegeven, dat ze het kabinet blind blijft steunen als het om “de redding van de euro” gaat. Van die kant valt dus als gewoonlijk niets te verwachten en als coalitiepartijen en hun enige echte bedrijfspoedel Wilders willen [en dat doen ze] krijgen ze het pact zo door de 2e Kamer. Minder gemakkkelijk wordt dat in de Senaat, maar ik vermoed dat een douceurtje richting SGP en een aai over de bol van het Sapje daar een oplossing toe bieden.
    M.a.w. de kans op een referendum over deze ingrijpende zaak lijkt mij erg gering.

   • Natuurlijk is de kans op een volksraadpleging klein, P. Ons land mag zich verheugen in een parlement wat altijd al uitgaat van het gegeven, dat slechts zij weet wat het volk denkt … of beter nog, wat het volk behoort te denken. En al lopen de hordes het Binnenhof plat dan nog heeft ons parlement “haar eigen verantwoordelijkheid” waarvan als definitie in de Dikke VanDale mag worden opgenomen “dikke lul 3 bier voor jullie, klootjesvolk”.

   • Ik heb de vraag naar het standpunt van de SP inzake het “historische” pact inmiddels uitgezet. Effe afwachten dus. 🙂

   • Ik ben het met Jurgen eens: don’t get your hopes up wat dat referendum betreft. We moeten het niet van het parlement hebben [ik spreek opzettelijk niet van “volksvertegenwoordigers”], het zal vanuit de onderkant, de buik van de samenleving [nee, niet de onderbuik; daar leeft Wilders al van] moeten komen.
    Maar net als jullie ben ik wel heel benieuwd hoe de SP hierin staat.

   • Maar O., alvorens er sprake kan zijn van verzet in enige vorm moeten we toch eerst tot in detail weten waar het precies om gaat. We weten allemaal toch inmiddels wel, dat het werken met verborgen agenda’s de favoriete hobby van [europese] politici is?

   • Klopt Jeanette. En zoals je kunt lezen heeft onze gastheer al wat initiatieven in die richting ontplooid. Ik citeer: “Effe afwachten dus”. 🙂

  • De voorzet werd met alle genoegen gegeven, Paul, en ik moet zeggen, dat je hem prachtig inkopt. Waar ik uiteraard ook op hoopte. 🙂
   Wordt het niet hoog tijd om eens uit te vogelen wat er allemaal in dat “pact van de Jager” staat? Want wie weet staat er wel een keurig juridisch geformuleerde en daardoor voor het blote oog moeilijk waarneembare opening in, waardoor Europa over 5 – 10 jaar vrij spel heeft. En daarmee de Europese volkeren als bij het VVL gebeurde weer bij de ballen heeft.
   Wie doet er wat en hoe?

  • Helder, Paul, verdomde helder!!! Dit is zelfs door PVV-tokkies te snappen, zo helder leg je het uit!!
   @Arno:
   ik zal eens kijken of ik een ingang kan vinden ergens om te polsen hoe politiek over dat pact wordt gedacht. En uiteraard ga ik zeker speuren naar de letterlijke tekst van het “nieuwe” stabiliteitspact.
   Zodra ik wat weet meld ik het hier.

 3. Die Roemer maakt toch maar wat los! Maar gelukkig blijft het tot nu toe bij aanvallen op de SP als partij. Het enige afdoende antwoord daarop wordt tzt via de stembus gegeven.
  Het zou veel kwalijker zijn als Roemer persoonlijk het doelwit wordt van insinuaties e.d..

 4. Heer Berman lijkt mij nog een overblijfsel uit de Wouter Bos-school. Een representant van de Spijkerman-klasse is hij in ieder geval niet.
  Valse nicht inderdaad, in meerdere opzichten en vertegenwoordiger van wat je eerder de salon-socialisten noemde.
  Dus why bother? De man betekent niets, heeft niets interessants te brengen ….. wegwuiven dat vuiltje of om jouw terminologie te blijven de hak op dat ongedierte zetten.

 5. De PvdA ligt op zijn reet.
  Het CDA hoeft alleen haar eigen graf nog dicht te gooien.
  De VVD heeft zichzelf heruitgevonden als dé partij voor de rijken.
  D66 is de vleesgeworden eurofiel.
  Groen Links heet voortaan Bleek Liberaal.
  De PVV maakt zich waar als PUS [Partij voor de Ultieme Stupiditeit]
  Er blijft toch niets anders over dan de SP??? En welk risico lopen we in hemelsnaam? Behalve wat idioten, die denken dat de SP is voortgekomen uit de partij van Marcus Bakker [CPN] en een stelletje andere halve zolen, die in de veronderstelling leven dat het rode boekje van MAO de bijbel van de SP is, is er toch nauwelijks iets verschrikkelijks te ontdekken aan wat de partij wil en wat Dennis de Jong helder onder woorden brengt?

 6. Je wees me er laatst op, dat mensen de weg van de minste weerstand [en dus van het buiten werking stellen van het gezond verstand] kiezen door de SP als de links-populistische tegenhanger van Wilders te betitelen.
  Ik hou het maar op pure gemakzucht bij dergelijke mensen, want ze zijn blijkbaar te moe of te blasé om erover na te denken wat er mis is met het opkomen [de echte variant niet die van Wilders] voor de belangen van wat ooit “de gewone man” heette.
  Want dat is wat de SP doet, zoals ook uit de woorden van de Jong blijkt. Niet de macht aan de burger [de pure vorm van populisme] maar de belangen van de burger zijn het speerpunt. Helemaal niets mis mee dus.

 7. Het was inderdaad hoog tijd om ook eens van de andere kant het verhaal te plaatsen. “Valse nichten” …. een prima typering van al dat ongedierte wat in beweging is gekomen. Gelukkig ruiken steeds meer mensen, dat de stank van dezelfde kant komt.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s