OUDE ALDI-WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

OF: DE BARRE TOCHT NAAR HET ABSOLUTE NULPUNT

Lang, lang geleden toen de korte broek nog tot mijn vaste klederdracht behoorde leerde ik van Meester Visser het begrip “min” kennen. Neen, niet een vroedvrouw en neen, niet de liefde: gewoon het begrip “min” als in “tekort”. Dat kreeg je dan uitgelegd via het voorbeeld “stel je wilt 4 vriendjes een koekje geven, maar je hebt maar 2 koekjes; dan kom je dus 2 koekjes tekort. Dat noemen we -2 koekjes.”.
Nou zeg, dat zorgde voor rumoer in de klas! Een meisje [van nature nu eenmaal materialistischer ingesteld dan de jongens] vroeg meteen of ze die -2 koekjes eens mocht zien. Een jongen vroeg hoe je iets kan weggeven wat er niet is. Zelf, bijdehante sodemieter die ik was, maakte ik meneer Visser duidelijk, dat ik ze alle 4 een half koekje zou geven. Die begon vervolgens [als ik het nu bezie nogal stuntelig] uit te leggen, dat er meer tussen hemel en aarde bestaat dan dat wat we kunnen zien en aanraken. En vervolgens trok hij een lijn op het bord [dat geluid van het piepende krijtje hoor ik nog steeds] en zei: “laten we afspreken dat hier [precies in het midden van de lijn] 0 [nul] is. Dan kan ik hier 1 neerzetten [hij kraste wat links van het nulpunt], maar ook hier op dezelfde afstand een 1 [weer gekras, nu rechts van het nulpunt].”
Die dag ging ik in opgewonden staat naar huis, want ik had de eerste elementaire beginselen van wiskunde geleerd. En in de daaropvolgende dagen beleefde ik enorme lol door bij de kaasboer -2 ons jonge kaas en bij de groenteboer -1 kilo aardappelen te bestellen.
Later toen ik de korte broek ontgroeid was en wiskunde één van mijn hoofdvakken was geworden leerde ik, dat als je maar samen iets afspreekt vrijwel alles mogelijk [b]lijkt. Zelfs de wortel trekken uit getallen. 🙂
Afspraken en met “minnen” werken blijken, zo werd mij al snel duidelijk, in veel gevallen gemeengoed. Neem nu, om weer terug te keren naar de grijze dag van vandaag, waar ons knuffelbeertje De Jager met zijn vakgenoten mee bezig is.
De Jager heeft vanuit Brussel weer eens een flinke stapel van die oer-Limbabwaanse rijstevlaaien laten aanrukken. Want voor de zoveelste keer in zijn nog zo korte loopbaan heeft hij ons kond gedaan van het feit, dat hij getuige is geweest van een “historische” gebeurtenis. Na vele vergaderingen, waarin voortdurend met “minnen” werd geschoven en gerommeld en gehannest was men tot een pact gekomen, waarmee het vrijwel leeggelopen Europa weer wat lucht zou kunnen krijgen toegediend.
Kort samengevat komt het “historische pact” op het volgende neer:
– eurolanden hanteren een begrotingstekort van max. 3%;
– eurolanden hanteren een staatsschuld van max. 60%
Waar zit hem het “historische” in zult u wellicht vragen. Want exact hetzelfde werd begin jaren 90, voordat de euro werd ingevoerd, al afgesproken in Maastricht in het inmiddels verketterde verdrag?
Wel, volgens De Jager is het historische in dit nieuwe pact, dat alle eurolanden de hierboven aangegeven regels in hun grondwet moeten opnemen. Zodat kan worden voorkomen, dat Duitsland en Frankrijk als ze eerder deden in 2003 ook met dit pact de billen gaan afvegen. Hoe die aanpassing van die respectievelijke grondwetten zal gaan plaatsvinden komen we in een later stadium nog wel op terug. Veel belangrijker is het te kijken naar de regels zelf.
Daarbij valt allereerst op, dat elk land afzonderlijk nog steeds met “niet bestaande koekjes” mag blijven rekenen. Er mag nog steeds tot 3% meer worden uitgegeven dan men heeft. En we weten allemaal, dat “min” in combinatie met geld erop neer komt, want dat hebben we ooit afgesproken, dat je schuld maakt. Logische vraag is dan ook hoe je door meer schuld te kunnen blijven maken je totale schuld stabiel op 60% kunt houden. Het antwoord is al even logisch: door een economische groei te halen, die procentueel minimaal net zo hoog is als de groei van je schuld. Want dan stijgt je BBP net zo hard of zelfs harder dan je schuld en neemt je schuld relatief af.
Klinkt wellicht krom en nodeloos ingewikkeld, maar dat is wel de truc waarop Europa, maar ook de rest van de wereld zich drijvend houdt. Absoluut gezien raak je steeds verder in de schuld, relatief neemt je schuld af. Mooi he, die economische modellen. Velen in deze wereld varen er wel bij.
Maarrrrrrrrrr ……. wat nu als je economie niet groeit? Tja, dan heb je knap pech natuurlijk, want dan kun je de enorme schuld die al strooiend met miljarden fluitend werd opgebouwd niet meer verstoppen achter een lullig percentage[zie: Griekenland]. En jullie zal toch ook zijn opgevallen, dat we in Europa momenteel nauwelijks economische groei bespeuren en zelfs naar een krimp tenderen.

Dan die maximalisering van de staatsschuld tot 60%. Ik zei het al: oude wijn in nieuwe zakken, die afspraak. Maar tegelijkertijd ook zoiets als een sprookje met nachtmerrie-achtige trekjes. En het is simpel te verklaren waarom.
Er is momenteel geen land in de eurozone, wat in de buurt komt van een staatsschuld van 60%. Nederland bijvoorbeeld mag zich verheugen in 80% schuld. Maar de familie, die wij kennen onder het koosnaampje PIIGS, staat er nog vele malen beroerder voor. Italië:dik boven 100%, Griekenland [zolang het niet alsnog failliet gaat]:120%, Frankrijk: 100% en zo kan ik nog wel even doorgaan. Vrijwel alle eurolanden, dus ook Nederland stellen zichzelf de opgave om via een dodelijke [voor ons burgers zeer zeker] cocktail van:
– begrotingszuinigheid i.c. prudent nieuwe schulden aangaan
– schuldreductie van 20 – 60% of zelfs meer
– realiseren van economische groei van 3% in een krimpende economische wereld
dat Europa van u en mij weer op de been te helpen. Ik reik jullie dan ook met enigszins bedrukt gemoed een paar vuilniszakken aan. Gooi daar die flessen oude Aldi-wijn maar in, die onze Jan-Kees als wijn van historische klasse probeert te verkopen. Niet te zuipen dat spul!

Advertenties

21 thoughts on “OUDE ALDI-WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

 1. Een “kinderhand” is snel gevuld. En dan bedoel ik niet met koekjes. 🙂
  Ik verbaas me ook met grote regelmaat; niet alleen over de wijze waarop een bepaalde groep Nederlanders [vooral uit de CDA-hoek, maar elk geluid wat daar vandaan komt wekt per definitie verbazing] Jan-Kees de Jager tot hun politieke idool wensen te maken, maar ook de gronden die men daarvoor aanvoert.
  Slechts een 2 jaar lang het vingertje leggen naast woorden en daden van deze man is genoeg om te beseffen, dat:
  – hij over het algemeen uitblinkt in platitudes en het verkopen van veelal bedorven lucht;
  – zijn rol in het toneelstuk Europa slechts als ondergeschikt kan worden geduid; ik heb sterk de indruk, dat er slechts minzaam naar zijn inbreng wordt geluisterd zolang Nederland bereid is op afroep weer een trosje miljarden richting een pot te schuiven;
  – hij eerder een volger dan een vooroploper is wat hem vaak dwingt om in zijn boertig enthousiasme te vroeg naar buiten gebracht nieuws via een 180 graden draai [2010: wij zullen in geen geval toestaan, dat er een Grieks default optreedt 2012: een Grieks faillissement kan niet langer worden uitgesloten | 2010: elke lening die wij via Europa geven zal volledig worden teuggebetaald, zelfs sluit ik niet uit dat Nederland daar winst op maakt 2012: het is lang niet zeker, dat Nederlandse bijdragen aan de leningen voor Griekenland niet zullen worden terugbetaald] bij te stellen.
  Ongetwijfeld zijn er nog vele andere voorbeelden te vinden, maar ik laat het maar even hierbij.
  En nu is zijn kleffe kinderhandje opnieuw gevuld met een nieuw europees pact. Waarvan iedereen met een redelijk functionerend geheugen [en dus ook RadaR] kan vaststellen, dat het voor 90% een exacte kopie is van het Stabiliteitspact uit de jaren 90. Het gebruik van het woord “historisch” toont wat dat betreft aan, dat de Jager ook niet vies is van hype-achtig taalgebruik. Of zou de geschiedenis voor hem eerst in 2009 zijn begonnen?
  Oude wijn in nieuwe zakken, een kat in de zak, noem het zoals je wilt: ik hou het voorlopig op 3x niks. Zowel wat dat pact betreft als onze vriend de Jager.

  • Exact dezelfde gevoelens hier wat de Jager betreft. We hebben het er hier wel vaker over gehad: wat is het toch, dat mensen [Nederlanders zijn daar niet uniek in, kijk naar RadaR met zijn Golden Earring :P] dwingt om zichzelf van “helden en idolen” te voorzien? Is de eigen onbeduidendheid daar de reden van?
   Laten we nu gewoon eens scherp kijken naar de Jager? Wat zien we dan?
   Een veel te zware homosexuele medemens, die mij veel te vaak met een wat domme [boertig is misschien beter] uitdrukking op zijn gezicht maar wel sluwe varkensoogjes met onthutsende regelmaat boodschapjes die hem uit Brussel zijn meegegeven nogal stuntelig en meervoudig interpreteerbaar en regelmatig zelfs strijdig met eerdere en/of andere berichten oplepelt.
   En als loopjongen fungeert om de cheques met miljarden in datzelfde Brussel af te leveren.
   “Hij doet het zo goed” hoor je vaak opklinken. Wat dan? Wie legt mij een lijstje voor van belangrijke zaken, die de Jager er “zo goed” van heeft afgebracht? Hij excelleert als mistmachine, verder kom ikzelf niet!

  • Al vrij jong, Jurgen, onderkende ik mijn eigen onbeduidendheid [zouden meer mensen moeten doen 😀 ]. Gelukkig liepen er vlak in de buurt wat jongens rond, die een popgroepje hadden opgericht. En omdat die eigenschap ook vroeg bij me was ontwikkeld onderkende ik de potentie bij die jongens om het ver te schoppen. Dus haastte ik me hen tot mijn “idool” te verheffen.
   In de daaropvolgende decades heb ik dat slechts nog 1x meer gedaan: met Joop Den Uyl. Van beide keren heb ik geen centje spijt gehad.
   Een figuur als de Jager zou, indien hij in mijn jeugd operationeel zou zijn geweest, volstrekt kansloos zijn geweest. Bij iedereen.
   Maar ja, in die tijd hadden we nog geen TVOH. 😦

   • OK, OK …… ik maakte maar een grapje. 😀
    Maar in al die tijd maar 2 idolen? Hoe zit het dan met Brigitte Bardot, Claudia Cardinale,Sophia Loren, Catherine Deneuve??????

   • Schoonheid, jurgen, bewonder je. Dat heeft niets met idolisering te maken. Anders dan tegenwoordig gemeengoed is heb ik ook nooit de behoefte gevoeld om op één van die prachtige vrouwen te willen lijken.
    Even huggen met ze … daar zou ik geen nee tegen hebben gezegd. 😀

  • De Jager past uitstekend binnen het rolmodel van de leider van het CDA, zoals dat anno nu functioneert. Die club is ook wel toe aan een overstap van De Rat naar De Knuffelbeer. Weet iemand toevallig of de Jager ook een lekker kontje heeft?

 2. Wat vinden jullie trouwens van Wilders, die een spelletje “pot verwijt ketel dat hij zwart ziet” opvoert? Zou het een 1-2tje zijn van Rutte en de GBL? Effe Roemer bashen? Wat trouwens ook her en der op het internet in de mode schijnt te zijn.
  Volgens mij is het een actie, die uit pure angst is geboren. Het mooiste vond ik nog dat de GBL wees op de perikelen bij de SP in Den Bosch en dat als argument aanvoerde om aan te tonen, dat als de SP aan het bewind komt Nederland zal vergaan. Hoe lang is het rijtje van lokale PVV-fracties waar de laatste 1.5 jaar stront aan de knikker is geweest? Wildes is niet alleen een schreeuwlelijk [wat ook voormalige PVV-stemmers vinden] maar ook nog eens erg dom. Hij is bezig een boomerang te gooien maar snapt niet dat het ding vanzelf weer terugkomt.
  Eerst was het “Nederland zinkt weg in het moeras als de PvdA in de regering komt”, nu zegt-ie iets identieks van de SP. Conclusie van deze Wilderiaanse kul is dus: alleen bij de PVV en de VVD zit je als kiezer safe. Wel, de praktijk van alle dag bewijst welk “fraais” dat oplevert.

  • Je kent mijn standpunt: nooit hier een logje met Wilders als hoofdonderwerp. Ik zeg dat, omdat zijn ronduit idiote actie van vandaag voldoende stof zou opleveren. Maar ik prefereer mezelf aan mijn eigen voornemens te houden. 🙂
   Laat ik in reactie op wat jij aandraagt volstaan met op te merken, dat je wel een enorm rund moet zijn om op zo’n manier in je eigen voet te schieten.
   Eens een blèrkees, altijd een blèrkees. Ik wacht rustig tot de debatten over de extra-bezuinigingen en zal GBL met veel genoegen vervolgens van het stempel “bedrijfspoedel” voorzien. Zal hem prima staan, denk ik zo, en hij mag van mij zichzelf 3 slagen in de rondte keffen. Krijg het er koud noch warm van.

  • Het was ook niet zozeer mijn bedoeling om je tot een log te verleiden, RadaR 🙂 Maar ik voelde de aandrang om mijn gevoelens bij het gedrag van de a.s. blonde bedrijfspoedel van Rutte 1 even aan jullie te toetsen.
   En jouw reactie heeft me alvast gerustgesteld.

 3. Alles wijst er heel duidelijk op dat de politiek zich steeds verder wil distantiëren van geluiden, die echte aanpak van het systeem eisen.
  Binnen een jaar of wat zal er best iemand opstaan [RadaR, schone taak voor jou wellicht?] die eens gaat salderen wat er sinds 2008/2009 nu concreet is gebeurd wat op aanpak en indamming van de ongehoorde risico’s, die de bewust aan de markten geboden vrijheden met zich meebrengen, lijkt.
  En die saldering zal dat weet ik nu al niet in een positief cijfers uitmonden.
  Nog maar 2 dagen geleden konden we lezen, dat zowel Merkel als Sarkozy [de liefde tussen die 2 lijkt anders wel wat bekoeld] “te strenge regels” voor de banken van de hand wijzen.
  Er is voor de huidige leidinggevende politieke elite meer nodig blijkbaar dan 4 crises op rij en een werkelijk moordende aanslag op de welvaart van heel veel europese burgers om hen in de goede richting te krijgen. Wel, als zij niet willen dan is het aan ons om anderen te vinden. En een begin daarvan lijkt zichtbaar.

 4. We mogen ons met angst en beven inderdaad afvragen hoe de eurozone-landen en in ons geval dus Nederland er in hemelsnaam in denken te slagen de staatsschuld zo ongehoord fors terug te dringen.
  Dat het moet gebeuren besef ik, laat ik daar helder over zijn. Maar wat ik hartgrondig verwerp is, dat zo’n keiharde snoeioperatie, die in hoofdzaak via onze ruggen kan verlopen en slagen, gebeurt onder gelijktijdig in stand houden van het terecht verketterde systeem, wat de oorzaak is van alle helse pijn die moet worden geleden. Want dat systeem zal ons over 5 of 7 of 10 jaar opnieuw in het verderf storten. Waarbij de gemiddelde burger wel terdege moet beseffen, dat de mooie tijden van voor de crisis echt voorlopig niet meer terugkomen. Dus zou de burger eens de afvraging moeten maken waar in hemelsnaam zijn winst in zit.
  Ik was het al maar raak er nog meer van overtuigd, dat er maar één juiste weg, hoeveel pijn ook die zal geven, te volgen is: opruimen, dat neo-liberalisme en daaraan verwante parasitaire organismes als de vrije markt en de huidige financiële sector. Dus wat ons eerst te doen staat is te zorgen, dat dit kabinet z.s.m. opdondert. Om vervolgens de politiek duidelijk te maken, dat ze slechts dan kans op het pluche maken wanneer ze naar ons luisteren. Niet luisteren betekent kansloos. Of het nu de VVD, de SP of de zwarte kousen-club is: get the message or get lost.

 5. Dit soort geweldige logs hoef je niet te verwachten in de Libelle. 😀
  En dus mogen wij vrouwen ons gelukkig prijzen dat er een RadaR is, die met een fileermes het gezwetst en gelieg van mensen als de Jager ontleedt. Petje af, hoor. Ik voelde toen ik de Jager hoorde iets soortgelijks, maar ben realiste genoeg om te beseffen, dat ik het nooit zo onder woorden had kunnen brengen.

 6. Dit economische en financiële systeem is in feite niet anders dan een vampier. “It sucks your blood” door je te dwingen schulden te blijven maken en biedt als magere compensatie de onzekerheid van ja of neen economische groei. Het is volstrekt absurd, dat nu de tekortkomingen van dit systeem en de verschrikkelijke gevolgen ervan zichtbaar zijn geworden de politiek zich toch weer laat dwingen om het systeem in stand te houden. Want dat is namelijk, naast de nadrukkelijke herhaling van zetten, ook wat er uit dat “historische pacht” van die opgeblazen amateur van ons duidelijk naar voren komt.
  Maar de vampier kan zijn werk doen onder de beschermende vleugels van de Satan van de 21e eeuw: het neo-liberalisme. Waar we ons jaren aan hebben mogen verlustigen en die nu is gekomen “to collect”.
  Ik voel soms walging, weet je dat?

  • Ik had het artikel al opgemerkt, Paul. Hartverwarmend vind je niet, dat verhaal. Zoals je weet volg ik Joris’ blog op de voet. En omdat iedereen met een beetje interesse in die wereld dat zelf ook kan voel ik me niet geroepen om daar zelf iets over te schrijven.
   v. Willigenburg doet dat wel en op een uitstekende wijze.
   Als je zo leest over het naast elkaar bestaan van 2 zo verschillende werelden rijst wel degelijk de vraag hoe lang het nog duurt voordat er een eerste echte clash zal komen.

  • Ja, prima verhaal van v. Willigenburg over de antropologische benadering van Luyendijk. Als “gewoon mens” wordt het gevoel wat je al langer had eens te meer bevestigd: je mag blij zijn, dat je geen onderdeel uitmaakt van die wereld van cokesnuivende en imagoverslaafde lemmingen.

 7. Geweldig hoe je stukje voor stukje het gelul van de Jager ontmaskert. Ademloos gelezen, werkelijk waar. Niet te pruimen, niet te zuipen, niet te slikken ….. wat nog ontbreekt is “niet te pikken”.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s