EEN MOOIE, SPECIALE DAG

We gaan er maar eens een speciaal dagje van maken. Zo’n dagje wat ook wel enigszins gekscherend als de “first day of the rest of our lives” kan worden gezien.
Persoonlijk weten wij nog niet hoe er nu precies echt mee om te gaan. We zijn al jarenlang gewend, dat het feit dat je voor het eerst iets meemaakt als iets buitengewoons moet worden ervaren. Wat zijn vertaling meestal krijgt naar het op je stoep verschijnen van een hijgerig cameraploegje van een of ander plat actualiteitenprogramma, wat die bijzondere gebeurtenis lekker vet wil verslaan. De enige uitzondering op die regel tot nu toe voor ons was de ervaring van het voor het eerst aantreden van een VVD-premier, die zich ook nog eens laat gedogen door straatschoffie numero uno van Nederland. Dat vonden wij niet buitengewoon, maar eerder een teken aan de wand van het verval van Nederland.
Maar nu …… we voelen ons onzeker. Wat weegt er zwaarder? Dat wij door de aangekondigde “dood” van ons pensioen[stelsel] ons erin moeten verheugen bij te dragen aan de redding van onbetrouwbare winst- en bonusgeile banken? Dat wij een steentje bijdragen om Rutte c.s. de miljarden met tientallen gelijk in de bodemloze put die Europa heet te doen laten verdwijnen?
Dat wij ons aandeel mogen leveren in het “investeren in een mooie toekomst” voor de eurozone en daarmee, zo wil men ons graag doen geloven, een mooie toekomst voor onze kinderen? Die overigens denken wij niet meer dan een fata morgana zal blijken.
Dat wij de eerste generatie zijn sinds de invoering van het pensioenstelsel, die mogen meemaken, dat ons pensioen na al jaren te zijn geamputeerd via het schrappen van de indexatie een volgende nekslag krijgt? Waarmee het inkomensverlies c.q. koopkrachtverlies sinds het uitbreken van de crisis in 2008 inmiddels op zo’n 20% gaat uitkomen?
Kunnen wij ons verheugen op een gebaar van solidariteit bij de bestuurders en uitvoerders van ons pensioenfonds? Die hun eigen salaris met een zelfde percentage als de pensioenafstempeling verlagen, omdat ze inzien dat ze hebben gefaald? Want dat doen ze best, ze beseffen immers dat het niet recht te lullen valt, dat nog in 2006 [net 5 jaar geleden] de onder hun beheer gegeven fondsen floreerden om in 2010 een steile val in te zetten, die al meer dan 2 jaar aanhoudt.
Mixed emotions, lieve mensen, mixed emotions everywhere! En om al die conflicterende gevoelens even een plekje te kunnen geven gaan we dus er dat speciale dagje van maken. Koffie met  moorkop bij V&D, daarna even een balletje stoten in de snookerclub, uitzoeken of een afgestempeld biertje anders smaakt dan het gewone exemplaar en tenslotte in Hotel des Indes lekker copieus schranzen.
En als wij dan na een goede nachtrust morgen weer tot de harde werkelijkheid terugkeren is het vroeg genoeg om eens uit te vogelen hoevelen van ons inmiddels de barricades hebben beklommen en de molotovcocktails in massaproductie hebben genomen.

Groetjes en have a nice day

Peter Pensioentrekker
Piet Pensioenopbouwer

Advertenties

18 thoughts on “EEN MOOIE, SPECIALE DAG

 1. Fouten bijvoorbeeld ingegeven door de positie waarin de pensioenfondsen door derden, met voorop de overheid, kunnen zijn gedwongen.

  Het zal wel aan mij liggen, maar dit begrijp ik niet direct. Wie legt het even voor me uit?

  • Hij moet me maar corrigeren als ik het verkeerd heb,maar ik denk dat Arno doelt op het volgende, Jeanette.
   Nederland is zo ongeveer 650 miljard waard [bbp]. Nederland heeft een staatsschuld van ca. 500 miljard [80%]. Nederland i.c. de Nederlanders hebben samen een hypotheekschuld van 650 miljard. Daar staat natuurlijk wel een waarde van al die stenen en dakpannen en tuintjes tegenover. Maar als je het vorenstaande op een rij zet dan mag je gerust concluderen, dat Nederland tot meer dan zijn nek in de schulden zit.
   Desondanks heeft Nederland:
   – nog steeds de triple A status
   – het voorrecht een super lage rente te mogen betalen
   – nog steeds alle toegang tot de markten om maar door te blijven lenen [zoals bekend is dat doorlenen vooral bedoeld om oudere leningen af te lossen]
   – de gelegenheid en blijkbaar nog steeds de betrouwbaarheidsgraad, die het mogelijk maakt tot nu toe voor meer dan 100 miljard [en dat wordt meer] aan garanties af te geven voor de Grieken, voor het Noodfonds en wat er nog allemaal meer voor potten her en der bestaan.
   Als je het bovenstaande in ogenschouw neemt zou je je kunnen afvragen hoe dat in godesnaam mogelijk is. Wel, het simpele antwoord daarop zijn de pensioenpotten. Waarin trouwens niet 700 miljard, zoals ik eerder aangaf, in zou zitten maar zelfs inmiddels 875 miljard. De overheid/politiek gebruikt dat enorme bedrag, wat eigendom is van jou, mij en elke andere Nederlander, als onderpand om de grote jongen te kunnen uithangen. Dat gebeurt al heel lang. Dus ook nu, maar er is nu een heel groot risico, want er worden dingen mee gedaan, die de pensioenpotten zouden kunnen aantasten.
   Kijk, als de politiek een beeld wil scheppen en vasthouden, dat PIIGS-landen als Griekenland, Italië en Spanje [Portugal is onbeduidend] het met hulp zeker zullen gaan redden heeft men er geen behoefte aan dat pensioenfondsen hun exposures in dergelijke landen gaan afbouwen. Want dat pikt die verduivelde markt meteen op en hopla, rente omhoog, waardoor er nog meer geld naar PIIGS-country moet.
   Dus loopt er een stevig lijntje vanuit de politiek naar die pensioenfondsen en ik denk, dat Arno daarop doelde.
   Als je heel slecht wilt denken zou je zelfs kunnen vermoeden, dat het snijden/korten in de pensioenen en het verhogen van de pensioenleeftijd in hoofdzaak zijn bedoeld om het beslag op de pensioenpotten zo klein mogelijk te houden.

  • Dank je wel!! Onze pensioenpotten worden met het nieuwe pensioenakkoord, zegt men, onderdeel in het grote casinospel. Maar eigenlijk, zo begrijp ik uit wat jij vertelt, zijn ze dat al heel lang, zij het dat het buiten ons zicht werd gehouden. Wat me tot de conclusie brengt, dat het dan wel enorm stom is om met dat nieuwe pensioenakkoord in te stemmen. Want daarmee legaliseren we het gesjoemel van de heren feitelijk. Toch?

  • Ik zat gisteravond al te zweten op het antwoord, wat Jeanette natuurlijk verdiende. [Natuurlijk na eerst het spektakel ADO – Roda te hebben gekeken!] Maar met een zucht van opluchting kan ik daar verder van afzien, omdat je mijn achterliggende bedoeling met mijn opmerking exact hebt begrepen. Merci beaucoup!!!!

 2. Mijn pensioenfonds schreef mij en andere deelnemers/pensioengerechtigden op 20 oktober 2011 onder meer het volgende:

  “Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen gaat het niet goed met de pensioenfondsen in Nederland [sic]. De aanhoudende lage beurskoersen, de problemen met diverse staatsobligaties en de aanhoudende lage rente hebben tot gevolg dat de dekkingsgraad van bijna alle fondsen sterk is gedaald”.

  Dan volgt er het gebruikelijke blabla van “alles uit de kast halen om te voorkomen dat enz” wat vervolgens uitmondt in dat in het herstelplan zal moeten worden opgenomen, dat per 1-4-2013 op de rechten moet worden gaan gekort.

  Lage beurskoersen:
  ik weet, dat de koerzen in het 3e kwataal 2011 van 320 naar 260 punten daalden. Een verlies van pakweg 20%. Maar ik weet inmiddels ook, dat diezelfde beurzen dat verlies helemaal goed hebben gemaakt.

  Problemen met staatsobligaties:
  Men vermeldt er niet bij om welke staatsobligaties het gaat. Ook in de jaarverslagen van het fonds is het niet te achterhalen. So much voor meer transparantie! Zijn het de Griekse, die binnenkort in de papiersnijder kunnen?
  Italiaanse? Spaanse? Die werden toch door de ECB opgekocht, dus wat is het probleem dan?
  Of is safe belegd in Nederlandse, Duitse of misschien wel Chinese obligaties? En heeft men volhardt in het rekenen met een te optimistische rente?

  Met geen woord wordt in de brief gerept over mogelijke riskante, wellicht onverstandige of zelfs volkomen verkeerde keuzes, handelingen of nalatigheden van de kant van het bestuur van het fonds. Niet onlogisch, dat snap ik ook nog wel, maar daarom sluit niets uit dat die laat ik het maar bestuursfouten noemen er wel degelijk kunnen zijn geweest. Fouten bijvoorbeeld ingegeven door de positie waarin de pensioenfondsen door derden, met voorop de overheid, kunnen zijn gedwongen.

  Ik ben zo langzamerhand wel zover, dat als er een afstempeling komt zal moeten worden gepoogd een grootschalig [desnoods parlementair als het niet anders kan] onderzoek naar het reilen en zeilen binnen de pensioenfondsen van de grond te krijgen. Als de getroffen ouderen op grond van hun leeftijd en fysiek niet in staat zouden zijn tot het gooien van een trosje molotovcocktails dan zou inzet om tot zo’n onderzoek te komen een goed alternatief zijn. En natuurlijk heeft de jongere generatie [de deelnemers c.q. huidige premiebetalers] daar ook een rol in te vervullen.
  Dus op de [al of niet concrete] barricades!

  • Je verrast me, Arno, met dit uitgebreide verhaal. Wat in grote lijnen zeer herkenbaar is, want ik heb ergens een bijna identiek verhaal van mijn PF liggen. Transparantie blijft een subjectief gegeven helaas. De PF’s doen veel meer aan infoverstrekking als vroeger, maar het is nog lang niet genoeg. Of het ooit mogelijk zal blijken om het van de grond te krijgen , ik weet het niet. Maar desondanks onderschrijf ik alles wat je zeg i.r.t. een onderzoek naar de gang van zaken binnen de PF’s. Want nog altijd zweeft de vraag boven de pensioenmarkt [ik vang regelmatig dergelijke geluiden op] of we het als deelnemer zelf niet beter [lees: minder riskant en minder kostenvretend] zouden kunnen. Waarbij ik dan immer de kanttekening plaats dat we voorzichtig moeten zijn met het willen overhandigen van onze pensioenspaarcentjes aan de private markt. Ook daar kunnen flinke brokken worden gemaakt, zoals de praktijk vrijwel continu uitwijst.

 3. Tja, het is zover en er zullen weinigen onder ons het als een verrassing ervaren. 2012 wordt een moeilijk jaar, zei Montere Markje al. En het is begonnen. Ik hoop, dat mensen zo nuchter zullen zijn in te zien, dat wat ze nu wordt afgenomen nooit meer terugkomt. Sterker nog: één van die jolige bankjongens vertelde net nog [ook al heel monter], dat er vandaag inderdaad iets historisch aan de orde was: het taboe op korten op pensioenen was eindelijk doorbroken. En dat opende, aldus deze kwast, eindelijk de weg naar nieuwe kortingen in de toekomst.
  Molotovcocktails zijn inderdaad een [te] zwaar middel, maar een soort verzet [rollator of niet] zal er toch moeten komen. Al was het maar om eindelijk ook het taboe op de giga-bonussen te doorbreken.
  Over dat lijstje van je zal ik eens rustig mijn gedachten laten gaan. Het 2e zwarte wolkje in de kopfoto is overigens volledig op zijn plaats. Er zullen getroffenen zijn die waarschijnlijk liever zien, dat je de hele lucht zwart maakt.
  Maar je hebt gelijk met daarmee te wachten, want 2012 brengt ons nog vele andere donkere wolken.

 4. Zo maar wat dingen die impact zullen hebben:
  Onmiddellijk opzeggen alle abonnementen van bladen
  Boer Zoekt Vrouw in de ban doen
  Stoppen met geld aan goede doelen te geven
  Vrijwilligerswerk sec beperken tot voor ouderen
  Collectief een “motie-van-afkeuring”-brief aan het pensioenfonds sturen
  Geen VVD, CDA of PVV meer stemmen
  In debat met kinderen en kleinkinderen gaan om duidelijk te maken wat de gevolgen nu maar ook in de toekomst zullen zijn
  Rekeningen van overheid zo laat mogelijk betalen en ze waar mogelijk aanvechten [vertragingstactiek].
  Omzet en winst AH drukken door minder inkopen

  Vul maar aan wie zich geroepen voelt!

  • Ik heb er nog wel 3 die aan het lijstje kunnen worden toegevoegd:
   – snooker kijken ipv zelf spelen
   – een bastogne bij de koffie ipv een moor[d]kop
   – eten bij de bistro ipv in Des Indes . 😀
   Wanneer wordt het committée Pensioendiefstal op de RADAR opgericht?

   • Dit vind ik weer een kwaliteitsbijdrage van Paul. Zou wat mij betreft zo breed verspreid kunnen en mogen worden. 1.000.000 mensen [pensioentrekkers en -deelnemers] dreigen geraakt te gaan worden. Zo’n omvangrijke groep móet zijn stem laten horen. In die zin begrijp ik ook RadaR’s lijstje, wat er vooral op gebaseerd is een signaal af te geven, een signaal van ontevredenheid + boosheid.
    Ik ben het er volmondig mee eens.

  • Die “motie van afkeuring” vind ik een heel goed idee. Maar dan moet het niet bij afkeuring alleen blijven, denk ik. Stel vragen aan je pensioenfonds zoals:
   – is de korting eenmalig of volgen er meer?
   – is de korting repareerbaar zodra de dekkingsgraad weer op een acceptabel nivo is gekomen?
   – zo neen, waarom niet?
   – zo ja, op welk nivo moet de dekkingsgraad komen om reparatie van de korting te realiseren?
   – op welk nivo moet de dekkingsgraad komen om indexatie van de pensioenen weer mogelijk te maken?
   – binnen welke termijn mag worden verwacht dat de positie van het fonds weer als solvabel kan worden bestempeld?
   Dwing ze om of open kaart te spelen of heel aantoonbaar te maken, dat ze om de hete brij heendraaien en helemaal niet zo transparant zijn als ze pretenderen te zijn.
   Het zou natuurlijk de voorkeur verdienen als dergelijke vragen in collectief verband op tafel worden gelegd.

 5. Die eerste VVD-premier in jouw leven kan het toch maar mooi op zijn conto schrijven: onder zijn regering de eerste korting ooit op de pensioenen! En hij zal blijven lachen tot zijn kaken in de kramp schieten.
  Wat die molotovcocktail betreft: ik zie het liever niet zover komen. Maar ik begrijp de bedoeling: 5 miljoen ouderen moeten als collectief een flinke vuist kunnen maken. Ben benieuwd of er een poltieke partij is [Roemer …..hoor je me?????] die initiatief neemt. Zo niet dan moet er iets anders gebeuren.

 6. Er hangt een wat raar sfeertje vandaag hier op mijn werk. Wij hebben een zogenaamd Ondernemingspensioenfonds, waar het de laatste jaren niet erg geweldig mee gegaan is. Eigenlijk rekent iedereen hier op afstempelen. De vraag is alleen hoeveel. Ik zag in de VK, dat het FNV wat tegensputtert met opmerkingen als “te dramatische schets van de situatie”. Waarbij meteen de vraag opboert, waarom ze dan niks ondernemen tegen de plannen om te korten. Want FNV zit overal in de pensioenwereld in de besturen.
  De HH Peter en Pieter hebben gelijk: het zou weleens een bijzonder dagje kunnen worden

 7. Vandaag dreigt inderdaad een historische, diepzwarte dag te worden. En misschien is het wel een prima idee om als de heren Peter en Piet dat feit vandaag [alleen vandaag] te “vieren”.
  Morgen kan een heel andere dag worden, misschien nog wel zwarter dan zwart.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s