DON’S EN CAPO’S

Als grote vent moet je het kunnen opbrengen jezelf te corrigeren als je een foute inschatting hebt gemaakt. Dat kunt u toch wel met mij eens zijn, hoop ik. Dus dat ga ik bij deze dan maar even doen.
Hier schetste ik het beeld van de wijze, waarop de maand januari zich voor mij zou gaan ontrollen. En op het moment waarop ik dat schreef zag de wereld er voor mij ook zo uit. Maar als grote vent moet je ook flexibel zijn. Als er aldus een ontwikkeling zich voordoet, die de boel een beetje op een hoop gaat gooien anticipeer je daar op.
Vanaf gisteren zijn mijn “vrienden” van het VPRO-programma Tegenlicht aan een nieuwe serie uitzendingen begonnen. En omdat Tegenlicht qua onderzoeksjournalistiek in Nederland op eenzame hoogte staat én er nogal wat te onderzoeken is in de huidige tijd zorg ik ervoor nooit een minuut van hun uitzendingen te missen. Ik zet er werkelijk vrijwel alles voor opzij.
Gisteravond werd er een soort trailer van een uur uitgezonden, waarin de inhoud van de uitzendingen in de komende weken werd belicht.
Ik zeg het niet voor de eerste keer en zal het de aankomende tijd ongetwijfeld blijven herhalen: als u op basis van feitenmateriaal goed wilt worden geïnformeerd, wanneer u de spelers binnen het speelveld van de financieel-economische wereld wilt leren kennen en de meningen die zij aanhangen, als u begrijpelijk en strikt objectief uitgelegd wilt krijgen welke dubieuze rol de politiek speelt in het drama van de crisis, dan is 1 uur in de week Tegenlicht kijken een niet alleen heel zinvolle, maar ook goed renderende investering.
Ikzelf ben in ieder geval direct uit de “cocoon-mode” geschoten en sta op scherp om onderwerpen als:
– de Occupybeweging [23-01]
– de macht van de rating agency’s [30-1]
– Goldman Sachs en het Griekse drama [13-02]
over me uitgestort te krijgen. Met Rennies in de buurt, want er zal zeker het nodige brandend maagzuur vrijkomen. Maar dat heb ik er graag  voor over, want ik wil gewoon WETEN en BEGRIJPEN. Omdat ik al een paar jaar inmiddels er flink de balen van heb te beseffen, dat ik [met u] me zo ontzettend heb laten naaien.
Omdat de naam hierboven al viel en ook het woord poltiek de revu al passeerde wil ik u 2 voor mij opvallende feiten uit de traileruitzending niet onthouden.
Goldman Sachs was het kwade genius achter de fraude met de Griekse cijfers om Griekenland de euro binnen te smokkelen.
Goldman Sachs is verreweg de belangrijkste leverancier van sleutelposten in de Amerikaanse regeringen van de afgelopen 30 jaar.
En nu, nog maar 1-2 maanden geleden, heeft de machtigste bank ter wereld, die zich in 2007 op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler voor honderden miljarden liet redden, ook vaste grond in de Europese machtscorridors weten te verschaffen. Mario Monti, de technocraat die zonder daarvoor te worden gekozen Prins Carnaval Berlusconi opvolgde, is een ex-Goldman Sachs man. Mario Draghi, de nieuwe president van de ECB, heeft een Goldman Sachs verleden. Nuchter zou je kunnen constateren, dat Goldman Sachs op je CV een garantie is voor een prima functie in het centrum van de macht. Meer speculatief zou je haast kunnen concluderen, dat er 2 “capo’s” naar Europa zijn afgedaald, waarvan de laatste Supermario de opdracht heeft meegekregen om van de ECB zo snel mogelijk een geldmachine a la de Federal Bank in de VS te maken.
En de  “Don’s” in de States, zij wrijven zich glimlachend de handen.
Een heel ander geluid kwam er uit de mond van een prominent Duits politicus uit de Groene hoek. Natuurlijk was er de overtuiging, dat de euro over 10 jaar nog springlevend zal zijn. Dat zal niemand verbazen. Wel gingen de wenkbrauwen omhoog, toen de goede man Europa als een gezond project beschreef en dat onderbouwde door erop te wijzen, dat de begroting van de EU de enige in de wereld is, die niet onder druk van een al of niet hoge schuldenlast gebukt gaat. Een beeldschoon voorbeeld van volksverlakkerij, zoals we er voortdurend zien langskomen. Want je hoeft geen kamergeleerde te zijn om te beseffen, dat die EU-begroting wordt opgebracht door de EU-landen gezamenlijk. En er is geen EU-land wat niet tot zijn nek in de schulden zit. En rest de conclusie, die zich ook aan ons opdringt: Europa/Brussel speelt mooi weer over de rug van de Europese belastingbetaler.
Je moet wel heel “groen” zijn om dat niet door te hebben.

Advertenties

17 thoughts on “DON’S EN CAPO’S

 1. O. zegt iets heel waars. Ten tijde van de keuze voor een nieuwe ECB-voorman speelde de kwestie of het wel handig/verstandig was een man uit een land, wat onder vuur ligt door financieel-economisch wanbeleid, aan te stellen als president van de ECB. Alles lijkt erop, dat zijn Goldman Sachslijntje zwaarder heeft gewogen.
  Overigens past Draghi wel mooi naast een voorzitter van de EC, die afkomstig is uit een ander vrijwel failliet land, t.w. Portugal.

   • Als we toch gaan checken, P. , laten we dan gelijk de Jager, Zalm, Kok en Rutte meepakken. Zijn we in een keer klaar en voorkomt [of veroorzaakt juist!] veel gedoe.

 2. Ik wist wel, dat je het niet zou kunnen volhouden om tot half maart door te coconen. En je gebruikt Tegenlicht als een dankbare smoes om weer in een soort versnelling te schieten. You must be thrilled, dat ook de onderzoeksjournalistiek de draad rond de crisis weer oppakt. Mooie gelegenheid om standpunten, conclusies e.d. te toetsen, nietwaar?
  En iets zegt me dat ook Paul [die blijft maar lappen afleveren, waar ik elke keer weer met de nodige bewondering naar kijk] verheugd zal zijn.

  • Ach, thrilled is wellicht wat overdreven. Maar Tegenlicht is één van de weinige programma’s waar ik graag naar kijk. Ik haal er regelmatig inspiratie uit en zoals je zelf terecht aangeeft is het ook mogelijk om mijn eigen gedachten over alles wat met de crisis te maken heeft te toetsen aan anderen. En niet te vergeten vind ik het programma van een hoog nivo waardoor het zijn functie van informatiebron voor iedereen, die in een onderwerp geïnteresseerd is, prima vervult.

 3. Afleveringen om zeker naar uit te kijken. De eerste echte aandacht voor de Occupy-beweging is ook zonder meer terecht. Als ik het goed begrepen heb focust Tegenlicht vooral in op Zuid-Europa, waar Occupy nadrukklijk meer hout snijdt dan hier.
  Overigens als je het over de politieke capo’s hebt en hun dubieuze rol dan heb ik er nog wel één voor je.
  We spraken eerder over de bijeffecten i.r.t. het Noodfonds, optredend vanuit de Franse degradatie. Dat gaat Nederland geld kosten, maar Rutte zweeg erover in Buitenhof.
  Zoals ongetwijfeld bekend wil de politiek de sluiproute van het IMF hanteren als het gaat om donaties/garanties voor zowel ESFS als ESM. Dan lijkt het voor Jan-met-de-Pet alsof het ons “niets” kost.
  Je betoogde al terecht hier, dat het IMF zelf geen centen makke heeft en haar pot laat vullen door de aangesloten staten. De VS gooit er verreweg het meeste in en omdat volume donaties bepalend is voor het stemrecht en dus de feitelijke macht over het IMF-beleid is de VS achter de schermen ook gewoon de IMF-boss.
  Het geval wil nu, dat het IMF om haar rol in de sluiproute-constructie te kunnen spelen meer geld en specifiek meer euro’s nodig heeft.
  Na stevig kloppen op de deur van de respectievelijke kluizen hebben de eurolanden dan ook inmiddels 150 miljard aan het IMF toegezegd.
  Gaan we ervan uit, dat alle landen die eerder het Noodfonds vulden met 440 miljard meedoen en Nederland eenzelfde aandeel als destijds bij het vullen van de Noodpot voor zijn rekening neemt [6,5%] dan betekent dat, dat Rutte zonder daar met een woord over te reppen zo’n 10 miljard alweer heeft uitgedeeld. En voorts betekent dat, dat hij er weer een lening bij heeft moeten afsluiten [of de pensioenpotten als garantie gebruikt, dat kan ook natuurlijk].
  Maar het kan erger: ga er eens vanuit, dat de zwakke broeders [Frankrijk en Oostenrijk] niet meer kunnen meedoen, dan wordt het aandeel van Nederland vele malen groter. En de af te sluiten lening [waarschijnlijk is die lening al in kannen en kruiken] navenant hoger.
  Ik zeg dit allemaal, omdat diezelfde Rutte met gespeelde schrik in Buitenhof de braaf luisterende Hagens erop wees, dat onze staatsschuld de afgelopen paar jaar met 20 procentpunt was gestegen tot 80% BBP. Ik had het gewaardeerd als deze Hagens had gevraagd waar die 20% stijging aan te relateren valt. Maar helaas, Hagens kwijlde en glimlachte verder.
  En Rutte vond het een prima tweegesprek.

  • Aha, Paul heeft het ook gelezen, merk ik. Zelf keek ik ook nogal raar op, het begint erop te lijken dat Rutte en de Jager carte blanche van het parlement hebben gekregen om maar met miljarden te blijven smijten.
   Waar is de reactie vanuit de oppositie op de merkwaardige uitlatingen en acties van onze broekemans? Heeft “links” het te druk met het werken aan een bij voorbaat weer nergens op uitlopend samenwerkingsverband?
   Tja en dan die mensen met dat Goldman Sachs lijntje: het wordt allemaal een beetje erg veel om nog toeval te kunnen zijn, denken jullie ook niet?
   Ben benieuwd wat Tegenlicht te brengen heeft over die Griekse fraude. Ik ga zeker voor de platte buis zitten.
   Overigens, die Chinese econoom gisteren blijkt een compleet andere zienswijze over het risico van de eurozone verlaten te hebben dan de Europese economen. Hij haalde Argentinië nog maar eens nadrukkelijk aan als bewijs dat het allemaal wel kan en slechts een korte periode ellende oplevert. Veel verschil met de ellende die wij al gehad hebben én die nog over ons heen komt is er volgens mij niet. Alleen is het herstel er veel sneller en in sterkere mate.

  • Omdat de naam viel kan ik er mooi op inhaken. Op het IMF bedoel ik.
   Net terug van een lekker slome wandeling, waarbij ik zoals her en der al werd gemeld inderdaad de sneeuwklokjes [niets bijzonders voor januari] maar ook de gele krokussen aantrof, en lekker lurkend aan een vers bakkie [waar de senseo of de Nesco een puntje aan kan zuigen] viel mijn oog op een artikel waarin wordt gemeld “IMF zoekt een biljoen dollar”. Zelf ben ik op zoek naar een bescheidener bedrag, maar als het om het IMF gaat moet je groot denken. “Het IMF” zo wordt gemeld “wil zijn LEENCAPACITEIT vergroten, opdat ook in de ellende verkerende grote landen kunnen worden “geholpen” waar dat nodig is”. In het artikel wordt ook nog eens herbevestigd, wat Paul al hierboven meldde, nl. dat de eurolanden al 150 miljard hebben toegezegd.
   Dus wint de afgeleide conclusie, dat Rutte weer zo’n 10 miljard heeft weggeschonken aan kracht.
   Maar er is iets anders wat mij hooglijk verbaasd en dat deel ik graag met jullie. Dat IMF, zo hebben we allemaal ontdekt via de eurocrisis, springt pas in bij landen in nood als er aan keiharde voorwaarden wordt voldaan. En misschien wel één van de hardste voorwaarden uit het hele pakket is, dat hulp wordt geboden als er onmiddellijk wordt begonnen met wegwerken van een bestaand begrotingstekort én terugdringing van de door buitensporig leengedrag immense staatsschuld.
   Is dan , rechtlijnig redenerend, het niet erg krom, dat juist het IMF aangeeft zelf aan dat buitensporig leengedrag te gaan meedoen. Want 1000 miljard dollar is, los van de vraag wie als collectief aan landen nog in staat is dit immense bedrag aan het IMF uit te lenen. Eurolanden kunnen het alleen maar door zelf weer bij de markten te bedelen.
   Wie kan hier een helder licht over laten schijnen???

   • Ik vermoed, dat je het antwoord zelf wel weet, maar het door een ander uitgesproken wilt horen. Welnu, ik wil die rol best op me nemen.
    Allereerst geldt, dat het IMF het enorme bedrag voor de vergroting van haar uitleencapaciteit voor het grootste deel zal moeten halen bij de BRIC-landen.
    De pogingen om Europa in die rol van hoofdsponsor te dwingen via de ECB [openzetten geldsluizen] werden door Merkel geblokkeerd.
    Vanuit de BRIC-hoek is eerder al aangegeven, dat men wel “willing” is [er zit daar immers geld zat] maar ook iets wil terugzien. En dat “iets” is meer zeggenschap [lees: macht] over het IMF-beleid. En daar komt de VS, als de huidige hoofdsponsor en dus ook baas van het IMF, in de picture. Er zal eerst een robbertje gevochten moeten worden over de herschikking van die macht. Waarbij de VS linksom of rechtsom zal moeten inleveren en dat vindt men geen fijn idee in Washington.
    Dat wat betreft het hoe van die biljoen dollar. Nu het waarom!
    Als we iets van het handelen van het IMF weten [je hebt het zelf in de afgelopen maanden met praktijkvoorbeelden [Bolivia, Argentinië, Zuid-Korea] aangewezen] dan is het dat de organisatie feitelijk niet veel meer is dan de uitvoerder van de neo-liberale en de daarvan onderdeel uitmakende privatiseringsagenda. Geen hulp als land zonder dat er grootschalige privatiseringen plaatsvinden. Dat is simpel de prijs die de schrijvers van de neo-liberale agenda terug vragen. Griekenland is daar het meest recente levende voorbeeld van, in IJsland gebeurde eerder hetzelfde.
    Ongetwijfeld bestaat er in deze totaal geglobaliseerde en geopende wereld een duidelijk beeld van landen, die je uitstekende kandidaten voor een privatiseringsgolf kunt noemen. Om verschillende redenen [het bestuur, de maatschappij van zo’n land, de cultuur e.d.] heeft men privatisering nog kunnen tegenhouden. De behoefte aan leencapaciteit van het IMF zal ongetwijfeld samenhangen met een blik op de lijst van die kandidaatlanden.
    Vraag me niet om welke landen het zal gaan [ik heb geen inzage in die lijst 😀 ] maar denk eens aan Egypte, Libië, Irak, Afghanistan. Dergelijke landen, veelal van groot strategisch belang, zouden zo maar op die lijst kunnen staan.
    En en passant kunnen er met die grotere leencapaciteit nog wat vuiltjes in Europa worden weggewerkt [Italië, Spanje, misschien wat Balkan-landen … mogelijkheden te over].
    Nederland met haar VOC-mentaliteit zal maar al te graag dit spel mee willen spelen, omdat er een graantje kan mee worden gepikt van al die geprivatiseerde markten, die open zullen gaan. En Rutte schat schijnbaar in, dat hij daar meer mee kan verdienen dan de ca. 10 miljard die hij in de pot moet doen.

   • Zeer helder en steekhoudend verhaal, Paul. Ik blijf ook in dit geval met de al maar terugkerende vraag zitten: wie volgt of die 10 miljard [of hoeveel het uiteindelijk ook zal worden] werkelijk rendeert? En wie worden daarvan de slachtoffers? Want waar iemand wint /winst maakt is er altijd een verliezer toch?

   • Kijk naar IJsland en Griekenland en je hebt je antwoord op wie de slachtoffers zijn.
    Je eerste vraag verbaast me enigszins, omdat ik aannam dat je wel wist dat het bij de overheid en m.n. de politiek niet de gewoonte is om investeringen op rendement te volgen. Men heeft het namelijk veel te druk om falikante mislukkingen weg te praten. Dat vreet tijd.

   • Griekenland het “levende voorbeeld”???? Iets zegt met dat de Grieken met je woordkeus niet al te gelukkig zullen zijn, Paul. En van IJsland hoor en merk je zo weinig meer, dat het erop lijkt dat het land opgeheven is [of gezonken, dat kan ook natuurlijk].

   • OK, Leon, het vrijwel overleden voorbeeld dan. 🙂 Als ik het goed begrepen heb is de IJslandse economie weer een beetje opgebloeid sinds de deelnemers aan Wie is de Mol er hebben gebivakkeerd. 🙂

 4. Goed stuk! En de zin, de trek spat er vanaf. Je bent er helemaal klaar voor, hé? 🙂
  Treffend, die Don’s en Capo’s-formulering. Nog even en de Goldman Sachs’s rule the world. Of is dat misschien al zo?

 5. RadaR is weer in de “alert”-mode geschoten. Ik kan er alleen maar blij om zijn. Ga zeker mijn best doen om zoveel mogelijk afleveringen van Tegenlicht te zien. Al was het maar om jouw commentaar en analyses daarop beter te kunnen volgen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s