SCIENCE F[R]ICTION

Mensen, die daar voor opgeleid zijn [In-Holland?], zijn nauwelijks in staat een exacte vaststelling van werkloosheid, banengroei,economische groei of krimp,inflatie,import- of exportstijging uit te voeren. Want gegeven cijfers worden vrijwel altijd achteraf gecorrigeerd.
Mensen, die daar voor opgeleid zijn, kunnen slechts met een heel grote marge het gedrag van en de gevolgen daarvan van onze aardbol en de daarop rondrazende natuur voorspellen. [Denk alleen maar aan de enorme misser wat de ultiem strenge winter 2011/2012 betreft.]
Maar mensen, die daar waarschijnlijk ook voor opgeleid zijn, proberen ons in toenemende mate te doen geloven, dat ze vrijwel exact weten wat er tot in de duisterste uithoeken van het universum aan de gang is en wat daar allemaal rondhangt, draait en impo- of explodeert.
Vooropgesteld, ik heb een diepe bewondering voor een man als Stephen Hawking al was het maar dat hij alle voorspellingen, die al bij zijn geboorte werden gedaan over de uiterste leeftijd, die hij wonend in het lichaam als hij heeft, zou kunnen bereiken naar de prullenbak heeft doen verdwijnen. 30 jaar maximaal werd hem gegeven, Hawking werd onlangs 70 jaar!!!
Verder mag u rustig weten, dat ik van redelijk jong af een meer dan normale interesse heb in alles wat met het universum te maken heeft. Het begon met het lezen van de door “kenners” betwiste werken van Erich von DΓ€nike, zoals De Goden waren kosmonauten. Dit vertel ik omdat jullie daaruit zouden kunnen en mogen opmaken, dat ik best wel opensta voor een lekkere brok science fiction.

Please allow me to introduce myself: I'm a planet called Kepler20e

Maar ik heb zo langzamerhand het gevoel gekregen, dat science fiction als begrip door een steeds groter groeiende groep mensen, die hun leven verslijten met het staren door enorm geavanceerde [en dus enorm dure] verrekijkers en het gluren naar schermen, waarop “beelden” zichtbaar zijn, die een normaal mens slechts op de gedachte zouden brengen dat er een nieuwe kunstvorm is ontstaan, waar oude meesters als Appel e.d. een puntje aan zouden kunnen zuigen, is omgeturnd tot exacte wetenschap.
Eerst met verbazing, maar inmiddels met groeiende ergernis neem ik steeds vaker kennis van de op weinig tot niets gebaseerde [ja, aannames en onderlinge afspraken, dat wel, maar op die manier schreven de Gebroeders Grimm ook hun sprookjes] stelligheid waarmee ons wordt verteld, dat er op een paar miljoen lichtjaar afstand een planeet rond een ster of dubbelster draait, die bijna net zo groot is als de aarde, bijna net zoveel weegt als de aarde en dus weleens bewoonbaar voor ons zou kunnen zijn. Die verhalen worden onderbouwd met fraai ogende simulaties, tekeningen en andersoortige plaatjes. Ooit noemden wij dat stripverhalen, nu is het een miljarden vretende industrie geworden, die ons continu overspoelt met haar eigen reclamefolders met daarin in de prachtigste kleuren afgebeelde sterrenstelsels en planeten.
Zonet las ik, dat er in het universum 10.000.000.000 bewoonbare planeten zouden zijn. De wetenschap heeft blijkbaar de slechte gewoonte van de financiΓ«le sector overgenomen door nu ook met miljarden te gaan smijten.
Maar het is natuurlijk ook heerlijk werken binnen die Sterrenkunde, want wie kan bewijzen dat wat je als onderzoeksresultaat aandraagt niet klopt? De kunst is om er een goed verhaal, liefst kloppend met wat anderen eerder voor lariekoek produceerden, bij te vertellen. Zoals wat ik in het bedoelde artikel aantrof en gemakshalve maar even integraal overneem.
En die honderd miljard planeten in het Melkwegstelsel? Dat is een statistisch resultaat, gebaseerd op de toevallige ontdekking van drie planeten met behulp van de microlens-techniek. Daarbij verraadt een exoplaneet zijn bestaan door met zijn zwaartekracht het licht van een verre achtergrondster te versterken.
Als je in een klein stukje weiland duizend keer in de grond prikt en daarbij drie regenwormen tegenkomt, kun je ook uitrekenen hoeveel wormen er in alle weilanden van Nederland leven. Op een vergelijkbare manier komen sterrenkundigen uit op die honderd miljard planeten in het Melkwegstelsel.”

Jullie begrijpen het wel: I rest my case!!!!
Laat ik als slotopmerking nog even aantekenen, dat ik uiteraard iedereen de lol van het blind geloven in al die sterrenkundige sprookjes gun. Maar ik wijs er wel op, dat stripverhalen ook stripverhalen zijn. Spiderman kon alleen maar in de comics en later de films met zijn webje door de straten slingeren.

Advertenties

33 thoughts on “SCIENCE F[R]ICTION

 1. Waarom zou anna jullie tot in detail moeten vertellen hoe zij haar leven “niet-leeg” doet zijn? Waarom zouden jullie, heren, moeten weten, dat zij majorette bij de plaatselijke drumband is, veel scorende spits van het damesvoetbalteam is of voorzitster van de bingoclub? Let that woman be!

 2. Mayday ..Mayday …. Jurgen wacht op een antwoord van anna. Kan niet slapen als ik niets hoor. Behoed me voor een nacht gedraai en gemaal. Ook namens vrouw en kinderen.

  • ik vul mijn leven op zo’n manier in, waarin ik vind dat het niet leeg is, net zoals ik aanneem dat jijzelf ook een invulling aan je leven geeft, waarvan je vindt dat het niet leeg is
   slaap lekker jurgen πŸ™‚

  • Het is maar goed, dat ik gisteren voor het slapen gaan niet nog even snel hier gegluurd heb. Want anders had ik zeker het gevoel gehad met een forse kluit het riet in te worden gestuurd. Maar bedankt voor de moeite. πŸ™‚
   BTW ik ben benieuwd of Paul tevreden zal zijn met jouw “definitie” van “niet leeg”..Zo niet dan is er nog werk aan de winkel, dame!

   • Ik ben compleet “flabbergasted”,Jurgen en dat betekent dat het me volledig onmogelijk is om de tweespraak met anna voort te zetten. Ik zou gewoon niet weten wat te zeggen. πŸ™‚

 3. En ze hebben aangenomen, Leon, dat alle lapjes weiland exact gelijk aan elkaar zijn. Want dat is nergens zo, maar verstoort de statistische benadering en vooral de al vaststaande uitkomst van een onderzoek. Wat dat betreft correleren sterrenkundigen enorm goed met economen.

 4. Weet je wat ik me afvraag in relatie tot die schuingedrukte verklaring in je log? Wat nu als ze 1000x in een weiland prikken om het aantal torren of kevers of mieren voor mijn part te kunnen tellen en extrapoleren?
  Zouden er dan 100.000.000.000.000.000 planeten ronddraaien waarvan 10.000.000.000.000.000 planeten vrijwel zeker voor ons bewoonbaar zouden moeten zijn?
  Die tekst moet uit de koker van een imbeciele wetenschapper zijn gekomen, het kan niet anders!

 5. Als je de heren sterrenkundigen mag geloven leidt het universum ook een “vol” leven. 100 miljard euro …. oeps, sorry πŸ˜› planeten, waarvan 10% bewoonbaar moet zijn. En toch wordt het heelal ook regelmatig als een vooral lege ruimte afgeschilderd. Waarmee ik maar wil zeggen, dat “vol” Γ©n “leeg” relatieve begrippen zijn.

 6. Sterrenkunde is één van de meer voorkomende “wetenschappen” die met het principe “meten is weten” de indruk wekt prachtige prestaties te leveren. Probleem waar men na verloop van tijd altijd met de neus tegenaan loopt is, dat men lang niet altijd weet wat men meet.

 7. Het is bij dit soort zaken als meestal een kwestie van het kaf van het koren scheiden. In dit geval dus het onderscheid maken tussen wat mag worden aangenomen als mogelijk [verder ga ik niet want er wordt gewoon van veel te ver naar die krioelende massa die het universum is gegluurd om ook maar enige zekerheid te kunnen pretenderen] en wat als onmogelijk.[rekening houdend met onze nog zo beperkte mogelijkheden en middelen].
  Veel is inderdaad m.i.science fiction vermengd met een portie wishful thinking. Waarbij de mens [eigengereid als hij is] veel teveel uitgaat van de omstandigheden, waaronder hij zelf op Moeder Aarde mag verblijven.
  De wetenschap pretendeert veel [bijna] te weten [en eerlijk is eerlijk we weten ook veel meer dan pakweg 2000 jaar geleden] maar helaas weten we nog maar verdraaid weinig als je het grote geheel als uitgangspunt neemt. Aannames, afspraken, hypotheses …… er is hoegenaamd geen garantie, dat die ook waarde hebben in universeel verband.
  Maar het geeft allemaal wat houvast en daar is het waarschijnlijk allemaal om begonnen.

  • Volledig mee eens, Paul. Ik heb al eens eerder brutaal op tafel gegooid, dat het uitgangspunt dat leven elders slechts mogelijk is wanneer er water en dus zuurstof aanwezig is niet meer is als een schoolvoorbeeld van wat jij omschrijft als de eigengereidheid en ik de tunnelvisie van de hooghartige mens noem.
   Waarom zouden er op Kepler20e geen levende wezens rondlopen, die chloor [ik noem maar iets] nodig hebben?

   • Het mooiste zou natuurlijk zijn als er ergens een planeet hangt, waarvan de bewoners op GELD leven. Dat zou een ideaal resort zijn om heen te zweven, vind je ook niet?
    Vind het trouwens wel een plaatje, hoor … die Kepler20e πŸ™‚

 8. Ooit was er een tijd, waarin het mensen in Nederland geen hol kon schelen hoe het er in huiskamers in Chicago, Kuala Lumpur, Christchurch of Guadalajara toeging. Want men kon het toch niet bekijken. In de 21e eeuw kan dat allemaal wel en wordt iedereen op zijn wenken bediend. Vadsige Engelse vrouwen, die lijnen … kijk daar. Stokoude Russiche mensen, die nog aan sex doen …. kijk hier. Tolronde Duitsers, die steeds grotere bierpullen leegzuipen ..kijk nou!
  Op die manier is de wereld te klein geworden. Dus verleggen “we” onze grenzen naar de grote donkerte en bedienen naar informatie [hoe plat en onbetrouwbaar ook] hongerende mensen met Keplers en meer van dat moois. De sterrenkunde heeft zich een plaats weten te verwerven in de grote leegte, die ons leven is geworden. Maakt niet uit wat voor onzin je vertelt ….. als je het maar goed vertelt. Liefst met veel plaatjes erbij.

   • Niet iedereen is voorbestemd het verschil tussen “werkelijkheid” en “fictie” te onderscheiden, anna. Gaat ook daar juist dit log niet over?
    Maar als jij een “vol” leven hebt ….. prima! Het zij je van harte gegund. πŸ™‚

   • maar spreek jij nu voor anderen als je zegt dat “ons” leven een grote leegte is geworden?
    of voor jezelf?

   • Wat is de definitie van een “niet leeg” of “halfvol” of “vol” leven, anna?
    Is dat iets subjectiefs of is het iets wat je als objectieve waarde kunt gebruiken?

   • Ik had nog een “call” uitstaan van anna herinnerde ik me en kijk eens waar dat allemaal toe heeft geleid! Volkomen afgedreven van het onderwerp van het log …… als ik dat geweten had had ik mijn mond gehouden. πŸ˜€
    Maar ik bied relief en dat kan simpel, want het antwoord op die blijkbaar zo prangende vraag van anna is simpel: ik generaliseerde!
    Wat ik deed, omdat ik in de stellige overtuiging verkeer, dat een meerderheid van de levens van mensen objectief gezien als een “leeg bestaan” mogen worden aangeduid. Alleen zal men dat nooit willen toegeven, dat snap ik ook nog wel.
    In die zin is de vraag van Paul ook wel relevant, want het is natuurlijk heel leerzaam om van iemand te horen hoe hij/zij erin slaagt dat lege bestaan te voorkomen. Ik geef grif toe dat ik daar ook wel benieuwd naar ben. Dus anna …….. spit it out! πŸ™‚

   • Hahahhaha … ik herken hier een dame, die een “escaperoute” neemt. Laat ik je er dan op wijzen, dat Jurgen, zo wijst herlezing uit, het heeft over een LEEG leven. En daar ken ik de definitie wel van. πŸ˜€
    Maar ik geloof, dat je wordt “gered” door P.’s reactie.

   • ik vroeg enkel aan jurgen of hij zijn eigen leven leeg vindt of dat van anderen

    jij moet in de politiek gaan paul, daar lullen ze ook om de gestelde vraag heen

   • Ik neem je beroepsadvies graag ter harte, anna … hoewel ik erbij moet opmerken, dat ik vrees dat het een beetje te laat komt. πŸ™‚
    Maar to set the record straight:
    jij stelde een vraag aan Jurgen en wacht op antwoord
    jij plaatste ook een opmerking over een niet-leeg leven
    daar stelde ik weer een vraag over en wacht op antwoord
    Die wie ontwijkt er nu wat???

   • jurgen ontwijkt mijn vraag

    jij komt er plompverloren tussen, mag hoor, maar jurgen begon over lege levens

   • Grappig, zo interactief loggen. Het voordeel van een feed is me inmiddels helemaal duidelijk.
    Maar even to the point: ik kom nergens tussen, ik reageer op een opmerking van jou! En het lukt je weer om mijn vraag niet te beantwoorden. πŸ™‚
    Wat Jurgen betreft: die moet zijn eigen boontjes maar doppen, lijkt me.

  • “Interessante discussie” en zo ontzettend on topic. πŸ™‚
   Maar het lijkt erop, dat anna meer het type is wat antwoorden nodig heeft dan het type wat antwoorden geeft.

 9. De ver-van-mijn-bed-show die sterrenkunde heet neem ik zeker niet al te serieus. Maar de plaatjes die men produceert vind ik meestal wel erg mooi. Erg geschikt om er posters van te maken.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s