MISINTERPRETATIE VAN MEESTERZET

Bij één van mijn vaste leeshoekjes [klik op Hamilton in mijn lees-graag-lijst] liep ik aan tegen een gloedvol betoog over de schoonheid van de democratie.
Hamilton [die overigens in de WordPress-wereld ineens “Rob uit Schimmert” is gaan heten, ongetwijfeld ingegeven om ook jonger publiek te trekken, waar overigens niets mis mee is] werd tot zijn gloedvol betoog verleid door de op het oog wildeman’s actie van onze vriend Papandreou in het roerige Athene.
Zo wordt beweerd, dat deze Griekse raspoliticus [die status heeft hij in de afgelopen 1,5 jaar wel bewezen te hebben] vanuit pure overwegingen, want geïnspireerd door dat grote goed democratie, zijn volk de gelegenheid wilde geven via een referendum een uitspraak te doen over de financiële en economische genocide, die op het land en datzelfde volk dreigt te gaan worden los gelaten.
Veel woorden hoef ik er niet over vuil te maken. Het betoog van Hamilton was nog niet droog achter de oren of de actualiteit had het al ingehaald.
Overigens kan ik me best voorstellen, dat er zo’n verhaal wordt geschreven, want in een tijd waarin democratie open en bloot wordt genegeerd en geschoffeerd is elk sprankje van het mogelijke tegendeel al reden om op te veren. Maar helaas leidde dit ook nu tot een “jumping to conclusions”, die de werkelijkheid daarmee alleen maar schrijnender en kwalijker doet zijn.
Maar ik ben ook niet te beroerd mijn nek uit te steken, een knuppel in het Europese hoenderhok te gooien. En dus zeg ik u, dat de actie van “die gekke Griek” niets anders was dan een voorgekookte meesterzet als onderdeel van een onwelriekend masterplan.
Vandaag staat vast, dat zelfs de volledig aan de grond en in de stront zittende Grieken de moed niet bezitten om nu het woord zo nadrukkelijk is gevallen ook langs de weg van actie zo’n referendum af te dwingen. De Grieken zijn te moe, te lamgeslagen om te beseffen, dat niet alleen hun opperhoofd maar ook zij zelf zo’n referendum kunnen afdwingen.
En als die in doodsnoood verkerende Grieken het al niet doen, zo denkt Brussel c.s., wat hebben we dan in hemelsnaam te vrezen van de Hollanders, Fransen, Italianen,Spanjaarden, Portugezen. Om van de pafferige bleekscheten aan de andere kant van het Kanaal maar niet te spreken.
Full steam ahead dus!!!! Op naar de Verenigde Staten van Europa!!

Advertenties

10 thoughts on “MISINTERPRETATIE VAN MEESTERZET

 1. Ondemocratisch is Europa tot in al zijn poriën. Vraag de doorsnee burger hoe hij meent invloed te hebben op wat Europa aan het doen is en een neerbuigende blik is je deel. Laat ik er maar niet bij aangeven van welke opmerking die blik vergezeld gaat.
  Europa is door de crisis een Gallo-Germaanse multinational [of bank] geworden; zelfs is het zo, dat door de verzwakking van Frankrijk we Europa dreigen te zien veranderen in een Groot-Germanië met Angela Eins als onbetwist stamhoofd. Paul Brill stelt vandaag in zijn VK-column de vraag aan de orde of we het vorenstaande wel voldoende beseffen en of dat is wat we willen? Los nog van de vraag of Europa op alle terreinen, anders dan politiek en economisch, wel ooit echt zo’n Groot-Duitsland kan worden. De politiek schrikt er immers niet voor terug het haalbare ondergeschikt te maken aan het na te streven ideaal?

  • Je hebt daar zeker een punt, P. Als je het nuchter samenvat is de politiek bezig met iets, wat tenminste een zeer groot deel van de Europese bevolking in het geheel niet ziet zitten. En zo’n activiteit desondanks rücksichtlos doorzetten kan alleen maar door, zoals Brill het noemt, “bewust wegkijken” als er vragen en/of kritiek vanuit het volk loskomen.
   Iemand [een Eurofiel, maar zijn naam kan ik niet reproduceren] stelde eens de vraag aan de orde wat erop tegen is als er vanuit een ondemocratisch proces iets moois en goeds voor het volk ontstaat. Destijds moest ik daar al wat meewarig bij glimlachen, want in feite houdt de opmerking in dat gevraagd werd om in te stemmen met een politieke machtsgreep richting Brussel zonder dat er werkelijk zicht bestond op de risico’s die daarmee werden gelopen. OK, we hebben vanaf medio jaren 90 de prachtigste bespiegelingen over het Europa in wording mogen horen, maar het destijds ook al aanwezige wantrouwen blijkt niet onterecht te zijn geweest. Want de bespiegelingen van toen blijken veranderd in een fata morgana met sterke nachtmerrie-achtige trekjes. Daar is een inmiddels fors gegroeid deel van de burgers in Europa inmiddels wel achter gekomen.
   Maar de politiek dendert door, als de groep lemmingen die de aantrekkingskracht van de afgrond niet kan weerstaan. En dat door denderen gebeurt op nog steeds die volstrekt ondemocratische wijze.
   Het gaat er naar uitzien, dat de burger uiteindelijk nog slechts één middel overblijft om dat proces te vertragen of zelfs te stoppen. Nationale verkiezingen!
   Zoals Paul terecht opmerkt zijn de Franse verkiezingen in voorjaar 2012 als een lakmoesproef te beschouwen. Gaat, zoals mag worden verwacht, Sarkozy onderuit dan zal dat medebepalend zijn voor wat er elders in Europa gaat gebeuren. In Spanje, Duitsland, wellicht ook Griekenland en Italië.
   Als de ontwikkeling die richting op gaat zal misschien eindelijk ook de angsthazenclub van de PvdA de moed kunnen vinden om haar “gedoogsteun” aan wat dan het voorlopig laatste neo-liberale centrum-rechtse kabinet zal blijken te zijn geweest in te trekken.

   • Heb je trouwens de reportage van Sandra Dekkers uit Italië nog gezien gisteren? We dachten met Griekenland al het onmogelijke te hebben gehoord, wel Italië voegt daar het ongelooflijke aan toe.
    Baby-pensionato’s: vrouwen, die met hun 30e of 40e met zachte hand een pensioen in werden gedreven. Kost Italië >10 miljard euro per jaar. Nieuw aangelegde vliegvelden, waar nooit een vliegtuig landt, maar desondanks 300 man/vrouw personeel de betaalde dag doorbrengt. Ik viel van mijn stoel, echt waar!

   • Je bedoelt gisteravond in Nieuwsuur neem ik aan? Tja, dat was nogal onthutsend. Overigens merk ik er wel bij op, dat je altijd enige voorzichtigheid moet inbouwen. Neem die baby-pensionato’s. Je zou je kunnen afvragen of die vrouwen [uitkering in het voorbeeld wat werd getoond 600 euri p/m] niet vergelijkbaar zijn met WW-gevallen en/of Bijstandsuitkeringen hier in Nederland. Het nadeel van het eruit lichten van één aspect vertekent vrijwel altijd het beeld. Het zou zinniger zijn geweest als er wat bredere informatie was verstrekt. Natuurlijk ben ik met je eens, dat een vroeg-pensioen vanaf je 35e jaar een absurditeit is.
    Het verslag van Dekkers toonde ook nog een snufje van de megalomanie, die ook in Italië [maar waar niet in de wereld?] hoogtij vierde, zoals dat ziekenhuis met een jaarlijks tekort van 1,3 miljard euri, maar wel een prachtige koepel op het dak voorzien van een reusachtig kunstwerk, wat zo mooi tot zijn recht komt in de avond als het met lichtkanonnen wordt beschenen. Romeinse decadentie?
    Onthutsend was inderdaad ook die peperdure luchthaven die is aangelegd en waar al heel lang geen vliegtuig meer landt. En toch werken er 300 mensen in de administratie en lopen er schoonmaaksters. Fantastisch, een spookvliegveld. Met prachtige incheckbalies waar niemand achter zit en een dito hal waar slechts wat muizen rondlopen.
    Je moet maar denken, Jurgen, het ene land gooit miljarden weg aan een spoorlijn of een latrine, het andere doet het aan spookvliegvelden.
    De fondsen zijn onbeperkt toch? En als je als politiek “werk,werk,werk” predikt dan moet je ook zorgen dat er werk is. Zinvol of niet … onbelangrijk.

   • Je hebt volkomen gelijk, Paul, we moeten het beeld van de PIIGS-landen wel realistisch houden. Het vervelende daarbij is, dat ook dat realistische beeld in veel opzichten onthutsend te noemen is.

 2. Heerlijk he … dat complottheorie-denken 🙂 Maar ik geef onmiddellijk toe, dat ik niets anders voorhanden heb dan vertrouwen in onze politieke elite om jouw theorie te ontkrachten. En ik kijk net nog naar die handen van me en ze zijn helemaal leeg. Dus ik spreek je niet tegen. De Griekse poppenkast is voorlopig weer even dicht, want Papadinges heeft “his vote of confidence” binnen. Er zal dus wel weer in Athene met [ons] geld gestrooid zijn. Maar ook dat went, nietwaar?
  Net lulletje Rutte nog aan het woord gehoord …… I rest my case 🙂

 3. Wat er van zij, zowel de interpretatie van heer Hamilton als de jouwe monden uit in dezelfde conclusie: one big charade!!!!
  En ik neig er naar dat te onderschrijven. Want is niet immers sinds het ontstaan of beter nog het in het open komen van het Griekse drama sprake van één groot toneelspel? Van een stelletje B-acteurs, dat wel natuurlijk.
  De man van jouw leeshoek zou zich wellicht af kunnen vragen hoe het kan zijn, dat hij ook nog maar iets gelooft van wat uit politieke hoek over ons wordt uitgestort. Want enige realiteitszin gebiedt toch tot het heel voorzichtig zijn bij het beoordelen van positief nieuws over Europa. Omdat dergelijk positief nieuws slechts 1 doel dient: het beïnvloeden van de beurzen! En dat lukte wonderwel; zowel na het farce-akkoord van Brussel als na de democratische farce van Papadinges.

 4. We constateerden al veel eerder diverse malen, dat democratie in het proces wat zich momenteel binnen Europa voltrekt, geen enkele [zelfs geen ondergeschikte] rol speelt.
  Dus inhaken op een idioot voornemen [idioot, want het was aan alle kanten te voorspellen, dat Merkozy c.s. onmiddellijk in het geweer zouden komen] van die gekke Griek is misschien vanuit wishful thinking te verklaren, maar dat is dan ook alles.
  Jouw knuppel vind ik niet alleen lollig, maar van meer realiteitszin getuigen.
  Er ligt een plan [al of niet master] en de politiek is vast van plan dat uit te voeren. Laat daar geen twijfel over bestaan. En de “thermometer” steken in de mogelijke verzetshaard past daar prima bij. Wat overigens niet wil zeggen, dat als puntje bij paaltje komt het verzet tegen het politieke masterplan niet alsnog enorme proporties kan aannemen.
  Feitelijk zal medio volgend jaar vooral bij de verkiezingen in Frankrijk echte duidelijkheid over de mening van het volk ontstaan. Wat er in de tussentijd gebeurt is dan wel erg irritant soms,maar kan niet worden gestopt. Het zou me ook niet verbazen als Sarkzoy, die min of meer op de schopstoel zit, de aankomende 3 maanden erg veel haast gaat maken om onomkeerbare zaken te regelen. Opletten dus is de boodschap!

  • En denk jij, Paul, dat er zal worden opgelet? De eerder besproken juffrouw Dekker trekt oneindig veel meer de aandacht dan hetgeen waar jij op doelt.
   Ik vind het so-wie-so een teken aan de wand, dat de keiharde kritiek uit de economische hoek over het Brussel 0 – akkoord al uit beeld is verdwenen.
   Alles wijst erop, dat het leven bij de waan van de dag allesoverheersend is en lang niet alleen bij de burger.
   In die zin begrijp ik er ook helemaal niets van, dat [laten we ze maar weer eens noemen] de Occupy-beweging niet actiever wordt. Aan die kant [ik doel dan vooral op de Nederlandse tak] moet zo langzamerhand toch ook worden beseft, dat de alternatieve geiten-wollen-sokken aanpak totaal geen effect heeft? Dan focus ik me liever op de Amerikaanse tak van de stroming, waar men zich militanter opstelt [bezetting haven Oakland bijvoorbeeld].
   Levend bij de waan van de dag zal de europese burger straks wederom voor voldongen feiten worden gesteld, waarbij de schrik hem in de benen zal slaan. Dan referenda eisen zal Merkzoy er weer toe verleiden te dicteren, wat wel en wat niet aan de burger kan en mag worden voorgelegd. Dit zich steeds onbescheidener als de bazen van Europap manifesterende duo zal de touwtjes, die strak in handen worden gehouden, niet snel weer loslaten.
   Soms droom ik voorzichtig van het moment, waarop de Nederlander zich weer even de attitude als in de Fortuyn-tijd aanmeet en Rutte c.s. keihard confronteert met de onvrede. Dromen mag tenslotte 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s