HET MARIONETTENSPEL OM DE BILJOENEN

Er is vanuit wat boardrooms weer op knoppen gedrukt en aan touwtjes getrokken. Waardoor wat marionetten zijn geactiveerd. Dehaene, Fischer, de onvermijdelijke Verhofstadt en nog wat meer gesjeesde politici, die hun nut als sprekende pop nog niet hebben verloren, zijn weer even actief. Na wat sms-jes wisten ze bij elkaar zo’n 90 marionetten in beweging te krijgen. En er kwam geluid uit zowaar.  De marionetten EISEN van de politiek nog actieve poppen in Europa, dat ze eindelijk eens gaan doorpakken. Eigenlijk wel humor, want ze verlangen nu van hun soortgenoten waarin ze zelf in het verleden ernstig tekort zijn geschoten. En dat Dehaene als gesjeesde bestuursvoorzitter van de Belgische molensteen Dexia zich hier durft te manifesteren is van Steve Jobs-los.
De 90 antieken hebben ook een voorstel: ze willen dat er zo snel mogelijk een grote europese schatkist wordt gevormd. Die dan onder beheer van Barosso c.s komt [met aan zijn zijde de Rutte-commissaris van Europese begrotingen] en de Europese commissie het mogelijk maakt landen als Griekenland of eigenlijk zoals PIIGS “aan te pakken”.
Nu ben ik zeker niet de eerste en enige, die de mening aanhangt, dat het per definitie oerdom zou zijn om zo’n schatkist onder beheer te stellen van de mensen, die er al jaren niet in slagen hun taak naar behoren te vervullen en “in the proces” de Europese belastingbetaler tot op het bot uitkleden. Maar als je even doordenkt is het ook  helemaal niet van belang wie in naam de beheerder zou worden van die schatkist. Het belangrijkste is dat-ie er moet komen.
Moet je je voorstellen: een pot gevuld met biljoenen euro’s aan belastinggeld [17 euro-landen zijn begrotingsgewijs zeker goed voor biljoenen] om vrij in te graaien. Niet door ons natuurlijk, maar wel door de financiële markten.
Want als u denkt, dat de Europese beheerder van die schatkist ook maar een kans zou maken om zich tegen dat graaien te verweren, het spijt me maar dan bent u ook van Steve Jobs-los.
Aanschouw alleen het machteloos gestuntel van de europese leiders van de afgelopen 2,5 jaar dan moeten u toch ook de schellen van de ogen vallen.
Vlak na het ontstaan van de crisis in 2008, gehoord hebbende het oeverloos gewauwel van hele hordes economen, dat slechts als pogingen om gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schuld te verdoezelen gold, heb ik het voorstel gelanceerd om economen aan te merken als economische oorlogsmisdadigers. Want de bewijzen van hun misdaden tegen de menselijkheid waren al snel te herkennen en manifesteren zich zelfs tot op de dag van vandaag nog in toenemende mate. Ik sta nog steeds achter dat voorstel, neen, ik wil het zelfs breder trekken. Ik wil daar nu ook mensen onder laten vallen, die zonder enige gêne het lef hebben om het europese belastinggeld in zijn geheel in Brussels beheer te plaatsen en het daarmee nog eenvoudiger bereikbaar te maken voor de haaien.
Wat mij betreft mag OCCUPY TOGETHER, als het succesvol blijkt te zijn, daar niet stoppen. Er zou een PUNISH THE QUILTY op moeten volgen.

Advertenties

14 thoughts on “HET MARIONETTENSPEL OM DE BILJOENEN

 1. Als je de boel eens op een rijtje zet is het werkelijk chaos troef in dat Europa van ons. Ik krijg overigens steeds sterker de indruk dat Europa niet langer Engeland omvat. Zou het Britse eiland aan het afdrijven zijn richting westcoast? De politici spreken in ieder geval sec over het vasteland als hun Europa. De Britten horen er alleen nog maar bij omdat ze netto-ontvanger zijn. 🙂

  • Klopt hoor, Leon. En het genie Verhofstadt wil die chaos versneld aan elkaar smeden. Zoiets als bedrijven laten fuseren waarvan 1 bedrijf morgen voor de rechtbank moet verschijnen omdat het faillissement is aangevraagd.
   De winkel kraakt aan alle kanten, maar desondanks moet de verkoop doorgaan. Liever allemaal naar de ratsmedee dan een paar. Dat is nu solidariteit op zijn puurst.

 2. Deze Belg lijdt, ik zee het geloof ik al eens eerder , aan grootheidswaanzin. Die hem ertoe drijft zichzelf van een plekje in de Europese geschiedenis te verzekeren. Zielig,echt zielig deze man, die maar niet kan ophouden met telkens weer zijn eurfiele grammofoonplaat af te draaien. Ik zet er een forse kras over.

 3. O jee, nog een Belg ….. en dan te weten, dat ik de Jefkes en Pollekes van deze wereld echt aardige mensen vind. Maar vanaf heden zijn de Guy’s [en de Jean-Luc’s] daarvan uitgezonderd.

 4. Een fervent aanhanger van het prediken van de “fear” cultuur, deze Verhofstadt. De man heeft inmiddels het stadium fanaticus verlaten en is doorgegegroeid naar waanzinnige.
  “Er is geen andere keus dan de sprong naar verdere Europese integratie te maken.” Dat waren zijn slotwoorden gisteravond [RadaR zal ongetwijfeld het overige in zijn uitstekende steno terughalen.]
  Besef goed, wat daarmee wordt gezegd. Hoewel steeds meer erop wijst, dat er nauwelijks tot geen werkelijke maatregelen van de grond komen om de gigantische risico’s van het huidige financieel systeem in te dammen of af te dekken wil GV Europa meer dan ooit omvormen tot één grote grijze pot met euro’s. Een economische en fiscale unie met alle daarmee gepaard gaande overdracht van soevereiniteit en daaraan klevende bevoegdheden.
  Precies wat de woorden van Major waren zoals elders vermeld: een euro-unie binnen de Europese unie.
  En gelijk op daarmee een 2e ronde herkapitalisering van de europese banken, waarvan GV vindt dat ze niet op nationaal maar op europees nivo moet worden uitgevoerd. M.a.w. de Nederlanders mogen van Verhofstadt meebetalen aan de verliezen van vooral de Franse en Duitse, maar ook de Belgische banken. Het moet de lezer als muziek in de oren klinken: Guy V. wil, dat wij meebetalen aan de 200 miljard vullis, die Dexia heeft gespaard om jarenlang vette bonussen te kunnen uitbetalen. Maar ook aan de reeds lang uitbetaalde en nooit meer terug te halen bonussen, die Credit Agricole, Santander, Deutsche Bank in de afgelopen jaren uitkeerde.
  Objectief gezien acht ik Verhofstadt’s verhaal [wat hij namens die groep van gesjeesde, inderdaad wagonladingen boter op het hoofd hebbende politici doet] meer dan kansloos. Maar waar het in wezen om gaat is natuurlijk de godvergeven brutaliteit van zo’n man. Die verdient wat mij betreft een afstraffing. Die eruit zou kunnen bestaan dat ingeval een euro-unie toch zou ontstaan er nooit een mooi baantje voor Guy V. daarin vrij zal komen. En indien die euro-unie er niet komt [wat mijn innigste wens is] dan zal Verhofstadt zich voor eeuwig als afgeserveerd, als gediskwalificeerd mogen beschouwen en rest hem een plekje in één van de Trappistenkloosters diep in de Ardennen. De monnikspij zal hem goed staan.

  • Maar Paul, die herkapitalisatie van de banken op Europees nivo staat toch al in de steigers? Met de goedkeuring van de flexibilisering van het ESF wordt dat immers ingevuld. Er is als ik het goed begrepen heb consensus bereikt over het punt, dat het ESF die herkapitalisatie gaat financieren. En in die pot zit al het een en ander [100 miljard] aan gegarandeerd Hollands eurogeld.

  • In principe heb je gelijk, Leon. Maar er zit een adder onder het gras, waardoor de rol van dat ESF niet zo simpel is in te vullen. Waar alle eurolanden inmiddels met 21-7 hebben ingestemd geldt daarbij tevens, dat er wat bijzondere voorwaarden zijn gesteld.
   De gang van Duitse eurosceptici naar het Duitse hooggerechtshof heeft er dan wel niet toe geleid dat de steun via het ESF als onrechtmatig [strijdig met de grondwet] werd geduid, maar de rechter heeft wel besloten, dat elke actie van het noodfonds goedkeuring vereist van de Bondsdag. Enorm frusterend voor de eurofielen in Brussel.
   Oostenrijk heeft wel ingestemd, maar behoudt zich het recht voor om de uiteindelijk op te tuigen versie van dat noodfonds [ESM] af te wijzen, indien er niet aan belangrijke voorwaarden wordt voldaan.
   De inrichting van zo’n ESM vergt een grondwetswijziging [ik zou wel eens willen weten hoe dat in Nederland zit trouwens] en dus een gekwalificeerde meerderheid in het parlelement. Die zoals het er nu naar uit ziet slechts zal worden gehaald als aan die voorwaarden wordt voldaan. Dus ondanks de uiterst traag verlopende algemene goedkeuring is het ESF nog niet in het gewenste veilige vaarwater.

   • En hetgeen Paul aandraagt is nu juist de achterliggende reden waarom Guy met het Spleetje een schaamteloos voorstander is van het intrekken van de eis, dat beslissingen over het ESF [en EMS] alleen in unanimiteit kunnen worden genomen. Een geboren huichelaar en intrigant, deze Verhofstadt, die bereid is zijn moeder te verkopen om zijn eurofiele orgasmes te kunnen krijgen.
    Ik heb het interview bekeken en vind het eerlijk gezegd nauwelijks de moeite waard om op in te gaan. Omdat het het bekende gezever, het eerder gehoorde gedram is, uitgedragen door een fanatieke eurofiel, die wat mij betreft rijp is voor een “straight-jacket”.
    Zijn blablabla bevatte uiteraard ook weer het stokpaardje euro-obligaties. Op vragen over het feit, dat de belastingbetaler opnieuw de banken moet gaan redden verwaardigde het Spleetje zich niet in te gaan.
    Neen, geen Verhofstadt-steno van mijn kant, slechts walging en verontwaardiging.

   • Kan me voorstellen, dat je het even obligate als voorspelbare verhaal van eurofiel Het Spleetje verder links laat liggen, RadaR.
    Wat Paul aandraagt over die bijzondere voorwaarden rond ESF/EMS wist ik niet en vind ik zeer interessant. Ook ik ben benieuwd hoe dat t.a.v. Nederland ligt.
    Overigens kwam zojuist langs het bericht, dat de banken tegen herkapitalisatie zijn. De enige plausibele reden die ik daarvoor kan verzinnen is, dat herkapitalisatie gepaard gaat met de eis uit Brussel tot herstructurering van de bank. En dat zien onze CEO’s niet zitten om heel voor de hand liggende redenen.

 5. Ik ben gisteren maar weer eens uitgebreid gaan zitten voor The Two Towers, Jurgen. En dat was een avondvullend gebeuren, dus miste ik Guy met het Spleetje.
  Zal Nieuwsuur even terugkijken en als daar aanleiding toe is hem nog wat van mijn kostbare tijd gunnen.

 6. Guy de Eurofiel was gisteren in Nieuwsuur te bezichtigen. Ik neem aan, dat je daar zelf nog wel op terug komt. Wat mij bovenal opviel was, dat een politicus die zelf destijds met het fake stabiliteitspact instemde nu de grote broek aantrekt en zijn huidige collega’s verwijt dat ze al 20 maanden uitblinken in het nemen van halve res[ halfslachtige maatregelen. In wezen heeft hij gelijk, maar hij is bij uitstek niet de persoon om dat uit te spreken. Verhofstadt is een eurofiele opportunist met een wagonlading boter op zijn hoofd.

 7. Laat vooral duidelijk zijn, dat heren als Guy met het het spleetje [nee, geen typo] hun uitlatingen slechts doen ten dienste van de Europese politieke agenda en ten faveure van zichzelf. Voor de gemiddelde burger niet echt interessant derhalve.
  Het gevaar wat ik er wel in vind zitten is, dat men die uitlatingen doet zonder blijk te geven van enige relatie met het toch brede gevoel, wat bij de burger leeft. In die zin zou je de heren iets kunnen toevoegen als “waar bemoeien jullie je mee?”. Deze groep van 90 werkt hetzelfde en is dat feitelijk ook als de befaamde lobby van de financiële en pharmaceutische sector.
  Ik overdrijf denk ik niet als ik stel, dat we inmiddels voldoende kennis hebben van hoe het lobbywezen werkt. En vooral hoe weinig er rekening wordt gehouden met de belangen van de klant of in dit geval de stem des volks. Slechts winst telt en dat gaat in dit geval voor de compleet Europagestoorde Guy V. en zijn vriendenclub ook op. Slechts zij worden wijzer van hun voorstel, daar kan geen twijfel over bestaan. Zij en hun opdrachtgevers, de mannen achter de knoppen en aan de touwtjes.
  Wat miij betreft mag Punish The Guilty worden uitgebreid met “and their errandboys [spleetje of niet]”.
  De gevangenissen gaan heel erg vollopen dan, dat staat wel vast. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s