COMPUTER SAYS NO!!!!!

Sorry, you Greek twit ....computer says NO

In 14 dagen kan er veel gebeuren. Neen, geen geslaagde migratie [wink], maar wel genoeg om een al in voorraad gemaakt logje over “the continuing story of the Euro” met het stempel “achterhaald” terzijde te schuiven.
Hoewel ik mezelf dan het voorrecht ontneem nog eens iets te zeggen over:
– het rekenwonder Rutte;
– de deal van de Finnen.
Maar wie weet kan op een later tijdstip daar nog wat over worden gezegd, want hij die niet kan rekenen maakt gegarandeerd weer eens een enorme rekenfout. En die deal met de Finnen, daar zijn ze nog steeds niet uit. Dus is er hoop voor me. 🙂

In tumultueuze tijden kunnen de gebeurtenissen zichzelf soms heel snel opvolgen.
En er gebeuren dingen, die normaal gesproken in het leerboekje van de Hogeschool der Economie niet zijn terug te vinden. De beurzen stuiteren alle kanten op [4% verlies, de volgende dag 2,5% winst etc.], de Verenigde Staten van Amerika zakken met de dag verder de blubber in maar toch zakt de rente op staatsobligaties naar recordlaagte, het Duitse Constitutionele Hof heeft de steun aan de PIIGS-landen niet strijdig met de Duitse Grondwet verklaard, ondanks dat in het VVM en het VVL werd vastgelegd, dat landen in de euro-zone elkaar niet mochten steunen in schuldsituaties. Bijzonder aan dit feit is, dat je eruit kunt concluderen dat het Hof van mening is dat de Grondwet dus voor de Verdragen van Maastricht en Lissabon gaat.
Iets om te onthouden, wanneer wij met onze Grondwet in conflict met beide verdragen zouden kunnen komen.
Maar getriggerd werd ik vandaag vooral door 2 berichten uit Euro-land. Het rekenwonder in het Torentje heeft zijn collega’s in Euroland laten weten, dat Nederland [het zijne, niet het mijne] voorstander is van de benoeming van een “Euro-Commissaris voor de Euro”. [Zal prachtig op een visitekaartje staan, denk ik]
Rekenwonder weet, dat niemand in Euroland daar iets voor voelt, maar zo liet hij ons weten “hij vindt het nuttig de discussie over zo’n commissaris alvast aan te gaan”.
Bericht 2 kwam vanuit Brussel zelf, waar het parlement met de minst mogelijke binding met haar electoraat heeft afgesproken met de leiders van de Eurolanden, dat het “six-pack” zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd.
Ik begrijp de verwarring, want met u denk ik bij het woord sixpack nooit aan Europa maar wel aan een mooie 2 vingersdikke schuimkraag. U vermoeien met een verklaring voor dat EU-sixpack doe ik maar niet, want het is niets meer dan een andere naam voor wat we al kenden als het bij de invoering van de euro overeengekomen stabiliteitspact.
U leest het goed: de Eurolanden, gesteund door “ons” Europees parlement, gaan de immense problemen van nu [die veel groter zijn dan in 2003 ten tijde van het barsten van de internet-bubble] oplossen met hetzelfde medicijn, wat in datzelfde 2003 door de brekers van dat pact, Duitsland en Frankrijk, bruusk werd geweigerd.
Het falen van het eerste stabiliteitspact is mede de oorzaak van de immense problemen van nu. En toch gaan onze briljante leiders proberen met een “six-pack”-pact diezelfde immense problemen aan te pakken.
Al schrijvende schiet me het voorbeeld te binnen van de fietser, die eerst probeert via in de lengte over een spijkerbed rijden zonder lekke band thuis te komen. En vervolgens, na zijn gefaalde poging, het opnieuw probeert doch nu over de breedte van het spijkerbed.
“We gaan forse boetes opleggen aan overtreders” [sounds familiar] “die boetes worden meteen automatisch opgelegd, dus er zal betaald moeten worden”.
Ja ja, automatisch? Via computerprogrammatuur? Een variant van de Little Britain “Computer-says-NO”-figuur?
De vergelijking met dat spreekwoord van die ezel en de steen dringt zich op. Die steen kan die steen blijven [het zal wel weer een kei van Zuid-Europese origine worden denk ik zo] maar ik heb ernstige problemen met het vinden van een naam voor het dier, wat onze belangen in Europa behartigt. Ik sta open voor suggesties.

Advertenties

17 thoughts on “COMPUTER SAYS NO!!!!!

 1. Ik heb lang en grondig nagedacht over een suggestie voor dat dier waar je het over hebt. En ik ben uitgekomen bij de mol. Blind graaft hij zijn weg door het duistere ondergrondse zonder routeplan. En hij weet, dat zodra hij zijn ware gezicht bovengronds laat zien …..

 2. Ik zie dat de vaart er hier alweer helemaal in zit. Had trouwens niets anders verwacht. 🙂
  Al veel langer loop ik met het gevoel rond, dat er toch een manier moet zijn waarop kan worden voorkomen, dat wij met zijn allen weer de dupe worden van [verkeerde] keuzes die de politici maken.
  Jammer, dat wij geen garantie kunnen eisen. Of dat er geen hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat in die bedrijfstak.
  Het enige wapen wat we hebben is de stembus. Maar dat wapen is allang bot gemaakt door de kuddes, die een lekker kontje, de persoonlijke uitstraling of de vlotte babbel als het belangrijkste criterium voor hun keuze gebruiken.

 3. @Frans 1.16
  Ik denk niet dat dit zo vreemd is hoor Frans.
  In tegenstelling tot “vroeger” staat politiek nu vrijwel geheel voor glibberigheid, gladheid,onduidelijkheid, manipulatie en een volkomen gebrek aan transparantie.
  Het komt binnen die kringen zelf met regelmaat voor dat men niet precies snapt wat werd afgesproken. Met Rutte als mooiste meest recente voorbeeld.
  Persoonlijk heb ik sterke twijfels bij het nut van de politiek in de 21e eeuw. Wie heeft er werkelijk behoefte aan een [te] machtig instituut, waar alle voornoemde eigenschappen van toepassing zijn en liegen en bedriegen een gelegaliseerd begrip zijn geworden?

 4. @Radar 12:23 “M.i. is het heel goed mogelijk, dat met de uitspraak van het Hof in de hand nu de weg naar het Europese Hof wordt gekozen om toetsing aan het VVM/VVL te vragen. Waarmee meteen de actuele status van het oude pact duidelijk wordt. ” Wat dus overeenkomt met wat ik in de punten 1,2 en 3 stel. Voordat je toetst aan een “verdrag” zul je allereerst vast moeten stellen of er een (geldig) verdrag is (en vervolgens of hetgeen je wilt toetsen harde voorschriften zijn of slechts richtlijnen [dat maakt nogal wat verschil!])

  • Heb ik niets tegen in te brengen, Frans. Ik volg dezelfde gedachtengang.
   Maar er is een helaas …… want heet het VVM zowel als het VVL niet “Verdrag van ….”?
   En hebben onze politieke kopstukken ook niet bij voortduring gesproken over een “verdrag” en een “keihard, maar noodzakelijk en de nodige zekerheid gevend verdrag, inclusief het daarin opgenomen stabiliteitspact-instrument”?
   Leven politici in een andere [juridische] wereld als wij? Heeft wat politici zeggen nog wel echte waarde?
   Als we de eerste vraag met neen en de tweede met ja beantwoorden [zeg nu zelf, dat zijn toch de meest logische antwoorden] dan is [alweer] de vraag of er ja of neen een verdrag bestaat ook meteen beantwoord.
   Hoe politici in de praktijk invulling geven aan zo’n verdrag hangt maar af van de vrijheid die hen door parlementen en burgers wordt geboden. Maar de status blijft desondanks wat hij is: een verdrag. Tenzij een bevoegde rechter dat desgevraagd van tafel veegt.

   • Om de een of andere reden hoor ik ergens in de verte al wat politici iets roepen over “niet de letter maar de intentie erachter”
    Ac, dat zal mijn achterdochtige geest wel zijn. (Vreemd dat die altijd opspeelt als het over politici gaat, begint op een allergie te lijken.)

 5. De tijd schrijdt maar voort [kijk naar buiten en aanschouw de herfst] en het blijft nog immer slechts aanmodderen met die euro-landen. De uitspraak van het Hof in Duitsland verandert daar weinig aan. De keuze om het weer met een pact te proberen in de wetenschap, dat er onder de ondertekenaars een aantal geboren bedriegers zit lijkt niet alleen vreemd maar is het ook echt. Zou dit opnieuw een teken zijn, dat men werkelijk niet meer weet wat te doen?
  Is de huidige situatie [die je gerust slechter dan een halfjaar geleden mag noemen] bijvoorbeeld geen reden om een zgn mortuarium in te stellen m.b.t. de toetreding van nieuwe landen tot de EU en de eurozone? RadaR publiceerde wat tijd geleden een fraai overzicht van de staat van Europa, gezien naar de diverse regio’s. Dat zei mij genoeg.
  Er wordt door de politiek breed in Europa van hel en verdoemenis gesproken als onderwerpen als “stoppen met de euro” of “uit de euro zetten van één of meer van de failliete PIIGS-landen” aan de orde komen. Vraag is of ons wel duidelijk genoeg is verteld na Maastricht, dat de euro een “no return”-keuze zou zijn. Vraag is ook, wie ons eens heel duidelijk en overzichtelijk kan uitleggen wat er precies gebeurt bij het klappen van de euro en/of het royeren van lidstaten in de eurozone.
  Ik heb het vermoeden, dat weinigen zich daartoe geroepen zullen voelen, omdat dan heel duidelijk wordt welke risico’s de politiek destijds bij de invoering van de euro heeft genomen en welke enorme fouten er in het verlengde daarvan zijn gemaakt. En, om niet te vergeten, hoe men de burger destijds op een schandalige manier met een forse kluit het riet in heeft gestuurd.

  • Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, P. , maar door de immense problemen en de daaruit voortkomende vragen komt men er uit de politieke hoek niet meer onderuit om informatie, die ons destijds werd onthouden, aan de openbaarheid prijs te geven. Voorbeeld daarvan was Bolkesteijn vorige week, die bij Nieuwsuur onverbloemd aangaf, dat de toetreding van Griekenland in belangrijke mate te wijten is geweest aan de houding van Italië in dat debat.
   Ze hebben ten tijde van het VVM en ook daarna gewoon als kinderen zitten kiften en ruilhandel gespeeld, bij welke processen het belang van burgers geen enkel gewicht in de schaal heeft gelegd.
   Je opmerking over dat mortuarium is m.i. steekhoudend. Zoang deze crisis duurt [ik schat minimaal 10 jaar voordat er merkbaar iets zou kunnen verbeteren] moet het natuurlijk niet gebeuren, dat er nieuwe zwakke broeders worden binnen gehaald.

 6. Hilarisch plaatje en zo van toepassing. 🙂
  Ik vind de oplossing die nu wordt gekozen werkelijk van een ongelooflijke ongehoordheid. Wat mij betreft hebben de heren en dame, als ze dit werkelijk doorzetten, echt alle geloofwaardigheid verloren.
  Die zou men een beetje kunnen terugwinnen wanneer in de nieuwe overeenkomst wordt opgenomen, dat een land, wat desondanks toch weer in de fout gaat en ook het nieuwe pact negeert:
  – elk stemrecht binnen de Eurozone verliest
  – onmiddellijk wordt afgesneden van enige vorm van EU-subsidie
  Maar ja, meteen besef ik dan de onwerkbaarheid van dergelijke sancties, want wie durft ze te handhaven als het om Duitsland of Frankrijk gaat?
  Waarmee meteen wordt bewezen, dat we met het nieuwe pact zijn aangeland bij een identieke situatie als VVM in 2003.
  Kortom, dit gaat werkelijk helemaal nergens meer over.

 7. Probleem met die toetsing aan de grondwet is dat internationale verdragen boven de nationale wetgeving gaan ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag ) en zelfs bepalingen kunnen bevatten die in strijd zijn met de grondwet (dan moeten ze wel met een meerderheid van 2/3 aangenomen/geratificeerd worden) en desondanks bindend (zie art. 91 Grondwet). Wat vervolgens uit een dergelijk verdrag voortvloeit zou wel eens moeilijk via een dergelijke toetsing ongedaan gemaakt kunnen worden.

  De uitspraak in Duitsland schrijft zoals ik het lees voor de toekomst ook geen toetsing aan de Duitse grondwet voor, maar slechts dat het parlement naar behoren geraadpleegd dient te worden en mee dient te beslissen.

  • “De uitspraak in Duitsland schrijft zoals ik het lees voor de toekomst ook geen toetsing aan de Duitse grondwet voor, maar slechts dat het parlement naar behoren geraadpleegd dient te worden en mee dient te beslissen.”

   De toetsing heeft inmiddels plaatsgevonden, Frans. En in principe kunnen, ingeval daar iemand of meerdere mensen aanleiding toe zien, allerlei zaken aan de Grondwet worden getoetst door het Constitutionele Hof.
   Overigens is het grappig, dat, wanneer je uitgaat van de EU als geheel als partij [jij deed dat in je eerdere reactie] er in het geheel geen sprake is van “internationale verdragen”, hoogstens bi – of multi-laterale verdragen. Ik blijf het met RadaR eens, dat het Hof feitelijk impliciet heeft besloten, dat de Duitse Grondwet prevaleert boven VVM & VVL.
   Anders zou immers het daarin opgenomen verbod tot onderlinge steun van kracht moeten zijn en kan bij overtreding van deze bepaling ook de rechter om een oordeel worden gevraagd.

   • Ik zie dit toch iets anders (ik ga daarbij uit van de Nederlandse situatie, hoe en en ander in de Duitse grondwet verwerkt is is mij onvoldoende bekend. De Duitse rechter heeft geconstateerd dat een en ander niet in strijd is met de grondwet. Aan de vraag of er sprake is van een internationaal verdrag dat deze grondwet te boven gaat is hij daardoor in het geheel niet toegekomen.

    Eigenlijk zou de vraagstelling daarvoor van de andere kant benaderd moeten worden: 1. is er een internationaal verdrag
    2. is dit in strijd met de grondwet
    3. is dit in dat geval aangenomen met de vereiste 2/3 meerderheid

    Pas daarna wordt de vraag interessant of de steun in strijd is met het verdrag.

   • Maar Frans, de vraag of de steun in strijd is met VVM & VVL beantwoordt zichzelf toch?
    De ontsnappingsweg die Europa nu kiest is feitelijk gebaseerd op de stilzwijgende overeenkomst, dat het oude stabiliteitspact, wat zo grotesk faalde, buiten werking is gesteld wegens continu disfunctioneren.
    In Duitsland heeft men voorshands gekozen om toetsing aan de eigen grondwet te laten plaatsvinden. M.i. is het heel goed mogelijk, dat met de uitspraak van het Hof in de hand nu de weg naar het Europese Hof wordt gekozen om toetsing aan het VVM/VVL te vragen.
    Waarmee meteen de actuele status van het oude pact duidelijk wordt. En let wel, men werkt aan een nieuw pact [sixpack] maar dat is nog niet ondertekend. En zolang het nieuwe er niet is ….

 8. Ik ben het met Frans eens, dat er zeker een escape-route wordt gevonden om de tegenstrijdigheid tussen wat het VVM & VVL voorschrijven en de praktische invulling daarvan door de EU-leiders dicht te praten.
  M.b.t. Frans gedachte daarover wil ik nog wel kwijt, dat zou die escape gehanteerd worden dan zou daaruit wel een stuitende minachting voor het intellect van de gemiddelde Europese burger spreken.
  Maar je geeft eigenlijk, RadaR, zelf al aan waar die escape ligt. Waar de steun niet in strijd met de Duitse Grondwet wordt aangemerkt en het Hof daarmee implicitiet de Duitse Grondwet boven de namaak-Europese Grondwet [VVM/VVL] stelt is, er geen vuiltje meer aan de lucht. Wat nog rest is de politieke afhandeling van het verhaal en het Hof heeft daarbij benadrukt, dat het parlement daarbij de invloed dient te krijgen die haar toekomt.
  In feite zou binnen elk EU-land in de Euro-zone, m.n. die landen die de steun verlenen, zo’n zelfde toetsing aan de eigen Grondwet moeten plaatsvinden.
  Voordeel daarvan zou kunnen zijn dat in elk afzonderlijk geval de rechters conform hun Duitse collegae zullen oordelen, waarmee voor elk afzonderlijk Euro-land komt vast te staan dat ook daar de eigen Grondwet prevaleert boven die lappendeken van de EU.
  Zulk een uitspraak zou in de toekomst nog weleens van niet te onderschatten belang kunnen zijn.
  Om nog even tot de kern van jouw verhaal te komen: het is inderdaad compleet van de gekke, dat opnieuw een stabiliteitspact de redding zou moeten brengen.
  Jij trekt de vergelijking met een fietser en een spijkerbed, ik dacht eerder aan een groep soldaten, die op verschillende manieren hetzelfde mijnenveld wil oversteken, maar weigeren om daarbij een mijndetector te gebruiken.

 9. Ongetwijfeld worden dat soort slimmigheidjes gebruikt om recht te breien wat krom is, Frans. En het gegeven, dat de steun uit het “EU-noodfonds” komt geeft daar nog basis voor ook.
  Maar feit blijft, dat de stortingen c.q. garanties waarmee die pot wordt gevuld afkomstig zijn van de EU-landen.
  Het is van 2’n één: of we praten over steun van landen door landen [wat daarvoor pleit is, dat vrijwel algemeen wordt gesproken van DuitsLAND als grootste financier van de steun] óf we gaan opnieuw definieren en vaststellen wat de feitelijke bijdrage van de Euro-landen aan de EU is. In het laatste geval heb ik het sterke vermoeden, dat de status van Nederland als netto-verdiener niet langer houdbaar zal blijken.

 10. “ondanks dat in het VVM en het VVL werd vastgelegd, dat landen in de euro-zone elkaar niet mochten steunen in schuldsituaties. ” De clou zit in het woordje “landen”. De redenering zal ongetwijfeld zijn dat niet landen elkaar steunen maar dat de EU steunt en dat die afzonderlijke landen alleen maar bijdragen aan wat de EU doet.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s